St. Bernard, Southern Leyte 

Visit to Land Slide Disaster Site and St. Bernard, Southern Leyte Province, Visayas Islands, Philippines

New!! Check the Message section at the bottom of the page!
__
Junction to St. Bernard and Landslide site.

Only 6 riders, hard to get Photos because they are going too fast on their 100 CC bike.

Gravel and rock road on the way to the Landslide site. Entering Brgy. Tambis going to Landslide site.
Road, Rice fields and the Landslide site. Village people near site.

This is the Mountain that fell in Feb 2006 where  

 there is a lot of people who died of the Landslide.

There is no trees of the mountain but it's a rock mountain,

the rock broke and there is still people buried there, 

They put the Cross  for sympathy to the people that are still buried during the Landslide.

The cross, Loida, our car, the river and view of the mountain that fell after the rock broke and fell.

Water buffalo, he was playing peek a boo when Loida come to see him. Straight rows of newly planted rice and reflection in  the water.

Reflection of the object to the Water, that's why the

 with their eyes because the reflection from the

people that are working in the Rice fields have problems 

Sun reflects from the water to their eyes.

Two cute girls, One is hiding.... Don't tell anyone... because she is afraid of Phil. The Mountain that fell about 15 kms. from Guinsaogon Southern, Leyte.
Whole Family looks happy before leaving St. Bernard Southern, Leyte. Boys from Southern, Leyte.
Phil taking out the Water from the Cooler. Phil is picking the boys and giving them 1 peso in St. Bernard Southern, Leyte.

Phil giving each kid a Peso. 

Another Street of the City.

This is the City proper of St. Bernard it's  

 just a small City and quiet place.

There is still sadness on their eyes. Public Market of St. Bernard Southern Leyte.

In this building they used it for the relief operation

for the victims of the Landslide.

St. Bernard City proper and relief operations.

Half concrete road leaving the City of St. Bernard.

 

 

.

 
 

Have these photos and information been helpful?

 
 

Please leave your Comment Here


 
  Nganong nahimo man intawong kawatan si Atty. Rico Tentuza, Mr.Yonge. Imo man kanang gibali. Sayud ako nga bisan gamayng mahabiling kuwarta sa suweldo, salin sa iyang gipanghatan iya gayud ibangko para sa pamilya. Mao kana si Atty. Rico, Dili siya kawatan. Kana sigurong imong gilabanan?!
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Himatagon, Poblacion, Saint Bernard, So. Leyte | New York, USA
Thursday, August 13, 2015 at 08:22:21 AM PST

Nganong nahimo man intawong kawatan si Atty. Rico Tentuza, Mr.Yonge. Imo man kanang gibali. Sayud ako nga bisan gamayng mahabiling kuwarta sa suweldo, salin sa iyang gipanghatan iya gayud ibangko para sa pamilya. Mao kana si Atty. Rico, Dili siya kawatan. Kana sigurong imong gilabanan?!
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Himatagon, Poblacion, Saint Bernard, So. Leyte | New York, USA
Thursday, August 13, 2015 at 08:20:31 AM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:52:03 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:51:33 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:51:00 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:50:34 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:50:02 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:49:36 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:49:07 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:48:37 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:47:57 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:47:32 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:47:04 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:46:36 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:46:12 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:45:41 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:45:13 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:44:42 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:44:13 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:43:51 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:43:30 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:43:02 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:42:36 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:41:56 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:41:28 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:40:56 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:40:22 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:39:52 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:39:17 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:38:36 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:38:04 PM PST

ANG HIMATAGON, SA DILI PA KINI LUNGSOD. DINHI AKO NAGDAKO UG HANGTUD NAHIMO KINING SAINT BERNARD,SOUTHERN LEYTE. KINING LUGARA ISDAANON NGA LUGAR KAY SAINT BERNARD BAY ANG TAWAG NIINI. MAO RA MAN UG GIPUJOT ANG MAONG KADAGATAN. DABOS KANUNAY ANG LAMBIYAW ANG MAONG LUGAR. KAMI NIADTO DILI LISOD ANG SUD-ANON, HANGTUD NAHIBALO ANG MGA PULITIKONG MANGAWAT SA BAHANDI SA MAONG LUNGSOD.DIHA NA KANILA ANG KAULIT SA BAHANDI UG HANTUD GIPURIL ANG KABUKIRAN. ANG SAINT BERNARD DUNAY DAKONG SUBA, LAWIGAN RIVER. DIHA NIINING SUBAA GIPUNDOK ANG MGA GIPURIL NGA MGA PUNO, NAGAHUMOL SA TUBIG UNA KUHA-A SA NGA BARDONG HAPONES.KADA ADLAW NAGADUGA KINI UG MISAGOL SA TUBIG.TUNGOD SA DUGA SA MAONG MGA KAHOY, HINAY-HINAY NANGAWALA ANG MGA ISDA O, KAHA NANGAMATAY TUNGOD KAY HILO MAN ANG MAONG DUGA.ANG SAINT BERNARD, NAHIMONG TAGGUTOM NGA LUGAR.GIPAMALIGYA ANG MGA HUMAYAN UG KINI GIPAMUSLAN SA NGA PULITIKO NGA NAADUNAHAN SA HIWING PAMAAGI.MIABUT ANG MANUDYA, TINGALI ANG LANGIT WA NA KAANTUS.MIULAN UG PILA KA ADLAW UG DYUTAYNG UYOG SA KALIBUTAN, NAANAS ANG KABUKIRAN SA GUINSAUGON UG TUNGOD KAY UPAW NA ANG KABUKIRAN NAANAS KINI UG PILA LAMANG KA SEGUNDO HINTABUNAN ANG BARANGAY GUINSAUGON.UG GAMAY NA LAMANG ANG NAHABILIN. UG ANG SAINT BERNARD NAHIMONG SUMSUMAN SA KATAWHAN HANGTUD SA LAING LUGAR. ATTY. RICO RENTUZA ANG NAHIMONG MAYOR UG NAHIBALIK SA MAPA ANG SAINT BERNARD SA KALIBUTAN. MILANGYAW AKO UG UNTA ANG TAWONG MISUNOD SA MAAYO NIYANG PANGATUNGDANAN IPADAYON ANG IYANG GIBIYAAN. KARON TALIULI AKO POHON UG SA AKONG PAGHIULI MAGBILIN AKO UG HANDUMAN SA KATAWHAN...
Bony Tan | felipetan36@yahoo.com | Poblacion,Himatagon,Saint Bernard,Southern Leyte | Migrated: 32 Ronny Circle,Hastings on Hudson NY.
Sunday, August 09, 2015 at 04:37:31 PM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:06:40 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:06:19 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:06:04 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:05:47 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:05:22 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:04:44 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:04:14 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:03:50 AM PST

Saint Bernard is the place to be it's the place where my heart always belong to:)where my childhood memories were built... I wish that whoever politicians are taking care of Saint Bernard will only have one goal to make Saint Bernard more progressive and futuristic,God bless sa tanang taga Himatagon...
chona | chona.animas@yahoo.com | Tambis 1 Saint Bernard Southern Leyte | Shanghai City,China
Sunday, November 30, 2014 at 07:03:32 AM PST

hola amigo y amiga todo st. bernard como estas...
warren b. libutan | pmi_libutan@yahoo.com | lotao zone, st.bernard so leyte | dus mujeres caldera, venezuela south america
Saturday, June 21, 2014 at 10:52:05 AM PST

hola amigo y amiga todo st. bernard como estas...
warren b. libutan | pmi_libutan@yahoo.com | lotao zone, st.bernard so leyte | dus mujeres caldera, venezuela south america
Saturday, June 21, 2014 at 10:51:43 AM PST

When I was in grade school,I used to cleaned up the rice field as early 5:00 am, when I left up my eyes focus to the humble , very calm,greenest and full of breeze mountain in short very beautiful view of Barangay Guinsawgon,as I look at it I saw a multicolored rainbow promising to all villagers to have bountiful harvest and good future to all children are now a victims of the tragedy, always have in my mind that this progressive and lovely place of saint Bernard now a days become a signature to all Himatagnon that goes around the world and have love to comeback every fiesta, I know that someday there would be a great and unforgetable history that would written in our generations, the hopes,the dreams,the desires of every children are depend on to our forfathers, when I heard on every news paper,radio station,television and rumors about the happening to my beloved folk town and sow the devastated area to my promising county I cant believed at the start but when I saw the picture then my tears running down my chick and my mouth start to open with a deepest breadth of sorrow and mourned, and my shoulder began to fall down and saying why and why it is happen, all the dreams, hopes, desires of every children now a victims of the disaster, the beautiful colored rainbow the coolest breeze of the falls and greenest colored mountain now had gone, it talks to us that our lives depends unto our creator and we should love HIS creatures, when i was there i saw many kaingineros who cutting the woods for making fire woods,my only hopes is address to our Hon.Mayor Rico Rentuza to give value the hopes of our children, and dreams by protecting the woods and all natural resources that lay which need to be care by the power vested on you by the people of saint Bernard, any way let us look forward and leave behind all fasted,we are praying for you mayor and your family.thank you very much the initiative on this St.Bernard Comment Book this is very wise move. and I salute you YAWI blessed you and to your family.
Florention M.Gorme | thingorms@yahoo.com | Mahayahay st. Bernard So. Leyte | sitio villa kawayan,Inayawan Cebu City Phils.
Monday, January 13, 2014 at 01:20:39 AM PST

When I was in grade school,I used to cleaned up the rice field as early 5:00 am, when I left up my eyes focus to the humble , very calm,greenest and full of breeze mountain in short very beautiful view of Barangay Guinsawgon,as I look at it I saw a multicolored rainbow promising to all villagers to have bountiful harvest and good future to all children are now a victims of the tragedy, always have in my mind that this progressive and lovely place of saint Bernard now a days become a signature to all Himatagnon that goes around the world and have love to comeback every fiesta, I know that someday there would be a great and unforgetable history that would written in our generations, the hopes,the dreams,the desires of every children are depend on to our forfathers, when I heard on every news paper,radio station,television and rumors about the happening to my beloved folk town and sow the devastated area to my promising county I cant believed at the start but when I saw the picture then my tears running down my chick and my mouth start to open with a deepest breadth of sorrow and mourned, and my shoulder began to fall down and saying why and why it is happen, all the dreams, hopes, desires of every children now a victims of the disaster, the beautiful colored rainbow the coolest breeze of the falls and greenest colored mountain now had gone, it talks to us that our lives depends unto our creator and we should love HIS creatures, when i was there i saw many kaingineros who cutting the woods for making fire woods,my only hopes is address to our Hon.Mayor Rico Rentuza to give value the hopes of our children, and dreams by protecting the woods and all natural resources that lay which need to be care by the power vested on you by the people of saint Bernard, any way let us look forward and leave behind all fasted,we are praying for you mayor and your family.thank you very much the initiative on this St.Bernard Comment Book this is very wise move. and I salute you YAWI blessed you and to your family.
Florention M.Gorme | thingorms@yahoo.com | Mahayahay st. Bernard So. Leyte | sitio villa kawayan,Inayawan Cebu City Phils.
Monday, January 13, 2014 at 01:19:28 AM PST

I was remember when I am at grade school, I have no parents at all, I cleaned up the ricefield early as 5.am I saw a great braze enfront of my job site which was the beutiful barangay of guisawgon at the footstol of the highest peak and greenest mountain with humble flowing waters known as falls.the time I saw her the multi colored rainbow promising the bountiful harvest and progress in the future to all children who are the victims of the said calamity. I used to have a vow on it that someday when I grown up maybe this guinsawgon it turn into more beutiful than before but now when I saw at the picture on how this barangay turned into muddy and many dreams,desire,hopes and promise become still a dream, my tears running into my chick and my mouth start to open with a deepest breadth with a solemn and darknest on my soul.my hopes, desires dream and promises disapears and my tomorrow becoming a week and year and until now I dont want to go home becouse the pain, and the emage still fresh from yesterday today and forever, I incourage to our town mayor atty. rico rentuza to let the nature be protected specilly the cutting of small woods for raha or fire woods for the bakery. this is one of the tragedy become a big calamity/ thanks so much who did this Comment book more power to you and you are very wise gentlemen I salute you YAWI bless you.
Florention M.Gorme | thingorms@yahoo.com | Mahayahay st. Bernard So. Leyte | sitio villa kawayan,Inayawan Cebu City Phils.
Monday, January 13, 2014 at 12:09:54 AM PST

I was remember when I am at grade school, I have no parents at all, I cleaned up the ricefield early as 5.am I saw a great braze enfront of my job site which was the beutiful barangay of guisawgon at the footstol of the highest peak and greenest mountain with humble flowing waters known as falls.the time I saw her the multi colored rainbow promising the bountiful harvest and progress in the future to all children who are the victims of the said calamity. I used to have a vow on it that someday when I grown up maybe this guinsawgon it turn into more beutiful than before but now when I saw at the picture on how this barangay turned into muddy and many dreams,desire,hopes and promise become still a dream, my tears running into my chick and my mouth start to open with a deepest breadth with a solemn and darknest on my soul.my hopes, desires dream and promises disapears and my tomorrow becoming a week and year and until now I dont want to go home becouse the pain, and the emage still fresh from yesterday today and forever, I incourage to our town mayor atty. rico rentuza to let the nature be protected specilly the cutting of small woods for raha or fire woods for the bakery. this is one of the tragedy become a big calamity/ thanks so much who did this Comment book more power to you and you are very wise gentlemen I salute you YAWI bless you.
Florention M.Gorme | thingorms@yahoo.com | Mahayahay st. Bernard So. Leyte | sitio villa kawayan,Inayawan Cebu City Phils.
Monday, January 13, 2014 at 12:09:04 AM PST

I was remember when I am at grade school, I have no parents at all, I cleaned up the ricefield early as 5.am I saw a great braze enfront of my job site which was the beutiful barangay of guisawgon at the footstol of the highest peak and greenest mountain with humble flowing waters known as falls.the time I saw her the multi colored rainbow promising the bountiful harvest and progress in the future to all children who are the victims of the said calamity. I used to have a vow on it that someday when I grown up maybe this guinsawgon it turn into more beutiful than before but now when I saw at the picture on how this barangay turned into muddy and many dreams,desire,hopes and promise become still a dream, my tears running into my chick and my mouth start to open with a deepest breadth with a solemn and darknest on my soul.my hopes, desires dream and promises disapears and my tomorrow becoming a week and year and until now I dont want to go home becouse the pain, and the emage still fresh from yesterday today and forever, I incourage to our town mayor atty. rico rentuza to let the nature be protected specilly the cutting of small woods for raha or fire woods for the bakery. this is one of the tragedy become a big calamity/ thanks so much who did this Comment book more power to you and you are very wise gentlemen I salute you YAWI bless you.
Florention M.Gorme | thingorms@yahoo.com | Mahayahay st. Bernard So. Leyte | sitio villa kawayan,Inayawan Cebu City Phils.
Monday, January 13, 2014 at 12:08:15 AM PST

God Bless. Saint Bernard. ! Pasalamat ko sa mga tawo nga nitabang kanamu sa panahon sa trahedya sa Guinsaugon.Sa mga tawo nga taga Pilipinas ug tAGA gawas sa nasud, ako mapasalamaton kaayu kaninyo nga diah kamu sa amung luyo sa panahon sa down ang amung pagkatawo. daghang salamat. God will return a million folds.
richard mundano | rmundano@yahoo.com | Guinsaugon Saint Bernard, Southern Leyte | San Juan, Southern leyte
Monday, November 25, 2013 at 10:59:29 PM PST

God Bless. Saint Bernard. ! Pasalamat ko sa mga tawo nga nitabang kanamu sa panahon sa trahedya sa Guinsaugon.Sa mga tawo nga taga Pilipinas ug tAGA gawas sa nasud, ako mapasalamaton kaayu kaninyo nga diah kamu sa amung luyo sa panahon sa down ang amung pagkatawo. daghang salamat. God will return a million folds.
richard mundano | rmundano@yahoo.com | Guinsaugon Saint Bernard, Southern Leyte | San Juan, Southern leyte
Monday, November 25, 2013 at 10:57:37 PM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:35:22 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:34:49 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:34:33 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:34:16 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:33:58 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:33:41 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:33:27 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:33:13 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:32:58 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:32:45 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:32:32 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:32:18 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:32:03 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:31:48 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:31:32 AM PST

We thanked God for the improvements done in St. Bernard, Southern Leyte. Salamat sa tanan nga nitabang aron maayo na tan-awon ang atong lugar... Nice to remember my childhood days in St. Bernard... We'll continue praying God will bless our province. Daghang salamat sa mga pictures na-ipost.
JUNE PURAY ARELLANO | juneparellano@yahoo.com | Magbagacay, St. Bernard, Southern Leyte | Caloocan City, Philippines
Saturday, November 16, 2013 at 02:31:07 AM PST

sa pagkakarun ang saint bernard have gone a long way kung imu tan awun ang pictures nga naa sa taas ug ang sa bag o na saint bernard....an atong bag ong pamunuan naningkamot na mahatag sa saint bernard ang insakto na serbisyo ug kon mahimo molabaw pa sa gi expect sa mga tawo...ang hangyo lamang unta magtinabangay ta...ato kining lugar kun unsa ang kalamboan na mahitabo sa saint bernard its not because of few people but because of the townfolks themselves...
carolina diaz | kayoy_31@yahoo.com | saint bernard southern leyte | saint bernard southern leyte
Tuesday, September 10, 2013 at 11:52:11 PM PST

UNTA SA BAG-ONG PAMUNUAN MOLAMBO SA DAYON ANG ST. BERNARD. DILI INGON KANIADTONG NAWAD-AN KAMIG GANA NGA MOPAULI KAY WAY KABAG-UHAN... KINI KABAHIN SA ILANG PAGDUMALA KANIADTO MAO GIHAPON NGA MGA NAWONG...
BONY TAN | felipetan36@yahoo.com | POBLACION HIMATAGON, ST. BERNARD S. LEYTE | HASTINGS, NEW YORK
Tuesday, September 03, 2013 at 06:34:23 AM PST

I like post http://www.facebook.com jehanotto@yahoo.com like page&network
Jehan Otto | jehanotto=8@yahoo.com | Taguig City Manila Philippines | Manila Philippines
Wednesday, August 28, 2013 at 05:03:03 PM PST

Wow!beautifull place like a paradise
Jehan Otto | jehanotto=8@yahoo.com | Taguig City | Manila Philippines
Wednesday, August 28, 2013 at 04:50:39 PM PST

Interesting post ) http://odevfjnex.com my blog
Psydayfam | olgvadei@gmail.com | http://odevfjnex.com | http://odevfjnex.com
Wednesday, August 28, 2013 at 02:30:24 AM PST

Nice blog ) http://odevfjnex.com my blog
Psydayfam | olgvadei@gmail.com | http://odevfjnex.com | http://odevfjnex.com
Monday, August 26, 2013 at 07:55:38 AM PST

ako poh c ravejean padilla looking 4 my relatives jan sa tambis 2. hinahanap ko poh ung papa raul padilla ko. kung cno poh ang nakakakilala sa kanya jan paki add poh ako kapatid poh xa ni felixberto padilla! sana poh mabasa nio to!! matagal ko na poh xang hinahanap nung last april 2007 xa umuwi jan!!!! salamat poh!!!!
ravejean padilla | jm_jean114@yahoo .com | city of san jose del monte bulacan | city of san jose del monte bulacan
Sunday, March 31, 2013 at 08:06:05 PM PST

About 3 weeks before the landslide , i was there in SB visiting my relatives in Bolodbolod, Tambis and Catmon. When i came back to the US i was horrified to learn from major news networks of that devastating landslide. Our Fil-Am organization in Fresno, CA (where I used to reside) managed to shell out $5K for donation. We sent it thru a member who went home to Lilo-an but came back with the money because she could not find or trust anyone with the amount. I wasn't amused to say the least. I hope my hometown would become progressive thru good governance.
Jose Balasico | Joebalasico@gmail.com | Bolodbolod, St. Bernard, S. Leyte, Phils. | Tampa, Florida, USA
Wednesday, March 27, 2013 at 09:35:37 PM PST

About 3 weeks before the landslide , i was there in SB visiting my relatives in Bolodbolod, Tambis and Catmon. When i came back to the US i was horrified to learn from major news networks of that devastating landslide. Our Fil-Am organization in Fresno, CA (where I used to reside) managed to shell out $5K for donation. We sent it thru a member who went home to Lilo-an but came back with the money because she could not find or trust anyone with the amount. I wasn't amused to say the least. I hope my hometown would become progressive thru good governance.
Jose Balasico | Joebalasico@gmail.com | Bolodbolod, St. Bernard, S. Leyte, Phils. | Tampa, Florida, USA
Wednesday, March 27, 2013 at 09:33:49 PM PST

uulitin q lng poh ang aking katanungan kng ang aking tiya REMEDIOS COLLADO BUDOMO ay nkaligtas poh ba o sya poh ay ksama n s mga taong ntabunan ng mudslides n nganap s st. bernard tradegy maraming slamat poh lubos poh akong umaasa s inyong mbilis n pgtugon s aking munting ktanungan maraming maraming slamat poh!s inyong pagunawa
Jonabel B. Glifonea | jonabelglifonea@yahoo.com | lucena quezon | #15 borromeo st.san roque 2 bagong pag-asa q.c
Thursday, January 24, 2013 at 09:13:47 PM PST

GUSTO Q LNG POH MALAMAN UNG MGA LISTAHAN NG MGA SURVIVOR NG ST.BERNARD TRADEGY AT ANG MGA PANGALAN NG LAHAT NG TAONG NKATIRA DUN KUNG MYRON POHmay gusto lng poh kcng mlaman ang aking buong pamilya tungkol s aking tiyahin n mtagal n poh nmin syang hinahanap sna poh ay pncnin ninyo ang aming panawagan maraming salamat poh
Jonabel B. Glifonea | jonabelglifonea@yahoo.com | Lucena Quezon | Q.c
Wednesday, January 02, 2013 at 09:59:07 PM PST

sa akong lungsoranon, kon hain kaman kron nga lugar. ako taga st. bernard. igo na anang mga pag-kumento nga dili maayo sa atong mayor. hinoon inyo kanang katungod. pagka-karon mohangyo ko kaninyo nga tabangan nato si mayor rico sa iyong bag-ong TAHAS: KAUSABAN NGADTO SA KAUSWAGAN SA TIBOOK SOUTHERN LEYTE. KAY SUKAD SA MASUKAD ANG SOUTHERN LEYTE NAGPABILING PINAKA-UYAMOT NGA PROBINSYA HANGTUD KARON... ATTY. RICO C. RENTUZA PAGKA CONGRESSMAN.
bony tan | felipetan36@yahoo.com | poblacion, himatagon, st. bernard, southern leyte | hastings on hudson, new york.
Sunday, November 25, 2012 at 08:32:13 AM PST

I MISS SAINT BERNARD SO MUCH, IT MAKES ME CRY TO SEE MY HOMETOWN. THANKS FOR UPLOADING THIS PICTURES. IT BRINGS GOOD MEMORIES
MILBERT | BOLOD-BOLOD, SAINT BERNARD, SOUTHERN LEYTE | TAGBILARAN CITY, BOHOL
Monday, November 12, 2012 at 07:25:08 AM PST

greetings sa tanang taga st.bernard, i was born in sogod southern leyte, but i already resides here in davao city. i had fond memories in st. bernard during my childhood days, because we used to buy scrap metal and aluminum before. naabtan mi ug gabii diha sa bry.panian. naka tulog mi sa balay ni brgy.captain sotero caslib,naka abot nako diha tambis, catmon, ginsaugon ug libas..naka tulog pod mi diha sa pantalan sa st. bernard.what a memories to fonder.. so long.. st. bernard...mabuhay..
jessi canuto baron juanico | jessiejuanico@yahoo.com | sogod southern leyte | davao city
Monday, September 03, 2012 at 01:57:27 AM PST

IM PROUD TO BE A LIPANTO BOY MINSAN DYO KAYO SMIN MAGANDA RON MAY RENT SA BEACH :} KASO AND2 AKO NOW SA NAVOTAS EH!
markn iel gerona | mhark_nhiel_16@yahoo.com | navotas city | brgy.lipanto st.bernard southern leyte
Saturday, September 01, 2012 at 04:54:10 AM PST

masakit saking loob ang ng yari sa lugar namin dilang sa mga nadamay na mga matanda at lalo nasa bata,,,hanggang kaylan pakaya magising ang ating goberno na walang tigel sa pag protecta sa mga eligal laging alam nating lahat na may mga mayamang tao at makang yarihang tao na walang awa na gumawa ng marahas sa kapaligeran,diba sila natakot? na baka sa sunod na panahon lugar na mismo nila ang magka ganyan? gumising napo sana tayo..sa mga ng yari sa ating kapaligeran ay minsan tayo din ang may gawa..mayor? sana naman may hakbang kang ga2win sa lugar na nasakupan mo..salamat & god bles,,
felix Albasin | felix Albasin,, | Brgy. kabac_an | jeddah in saudi,
Friday, May 11, 2012 at 05:48:42 AM PST

Anytime you see a "come-on" to do financial transactions, be careful because I bet you 100% this is a BIG TIME FRAUD!
g | gbalfaro@yahoo.com | Lipanto, Saint Bernard | QC
Thursday, April 19, 2012 at 04:42:52 PM PST

Date: APRIL 18 , 2012 Business Proposal From Nathaniel A. Ong Business Development Consultant ETERNITY FOREIGN EXCHANGE INC. Greetings ! We would like to invite you to the opportunities that our company can offer in order to help diversify your portfolio. Our company is one of the top local industry leaders engaged in providing the technical platform and financial expertise in forecasting market directions in SPOT FOREIGN CURRENCY TRADING. With our offshore principal PT Megah Tama Berjanka. , We are able to facilitate Spot Foreign Exchange Transaction of investors globally through online or personalized service . And with a retailed capital requirement that banks can not offer. ETERNITY FOREIGN EXCHANGE INC. allows professionals , small and medium size businessmen, to engage in this lucrative form of investment . Spot Foreign Exchange is a form of financial investment that takes advantage of the flunctuations in the exchange rates of different currencies. This is similar to the stock market that takes advantage of the fluctuations in the prices of corporate shares . Investors in both markets make profit by simply buying low and selling high. In contrast to the stock exchange , manipulation is unlikely in the currency market due to the large volume being traded daily . Moreover, it allows a two-way profit potential, as market players are willing to invest whether the value of the currency is going up or down , as they could easily buy or sell later on. Our business consultants will personally discuss the details of the business and answer any concerns or questions with regards to optimizing returns / minimizing risks in currency fluctuations . You may visit our website at www.eternityforex.com and www.megahtama.com or you can reach us at Telephone: (632) 811 4583 local 387 We look forward in doing business with you in the near future, Thank you! Respectfully yours, Mr. Nathaniel A. Ong Business Development Consultant ETERNITY FOREIGN EXCHANGE INC. Office Address: Unit D 21st Flr. Citibank Tower, 8741 Paseo de Roxas, Makati City Philippines 1226 Mobile No.: 0927 6700523
Nathaniel A. Ong | nathongforex@yahoo.com.ph | Philippines | Philippines
Tuesday, April 17, 2012 at 10:06:51 PM PST

Please help me to deposit USD$8, 000, 000. 00 to DBS BANK SINGAPORE CORRESPONDING BANK : THE BANK OF NEW YORK. NEW YORK SWIFT CODE : IRVTUS3N ABA : 021000018 FOR ACCOUNT OF DBS BANK LTD. SINGAPORE SWIFT CODE : DBSSSGSG REMARKS : IN FAVOUR OF PT MEGAH TAMA BERJANGKA A/C NO. 0003 - 006672-01-0 (USD) ADDRESS: DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD. 6 SHENTON WAY, DBS BUILDING # 20 - 09 DBS TOWER 2 SINGAPORE 068809 In this account i am the owner and i will use this for trading.i am calling all the support to help me. Here is my Passport no. known by Republic of the Philippines. Passport no. PP0266084 Surname : ONG GIVEN NAME: NATHANIEL MIDDLE NAME: ADARLO NATIONALITY : FILIPINO SEX: M DATE OF BIRTH : NOV. 6, 1979 PLACE OF BIRTH : PASAY CITY ISSUING AUTHORITY : DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS MANILA NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION MANILA NAME: ONG, NATHANIEL y ADARLO NBI ID NUMBER : 0724NGONGEL0000 ADDRESS: 7352 GREENWOOD ST. MARCELO GREEN VILL PQUE CITY D.P.O.B : NOV. 06, 1979 PASAY CITY CITIZENSHIP : FILIPINO REFERENCE CENTER FOR GLOBAL BEST PRACTICES PRESENT THIS CERTIFICATE OF ATTENDANCE TO Nathaniel A. Ong FOR PARTICIPATING IN THE SEMINAR BEST PRACTICES IN BUSINESS PROTOCOL HELD ON 05 SEPTEMBER 2008 AT THE PENINSULA MANILA MAKATI CITY PHILIPPINES HENRY B. AQUENDE FOUNDER & PRESIDENT CENTER FOR GLOBAL BEST PRACTICES HONORABLE GEORGE B. REYES CHIEF OF PROTOCOL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS Reference From: Multi-National Finance Company Subject: Attn: Mr. Nathaniel Ong. To: "Nathaniel Ong" Date: Monday, 11 October, 2010, 7:16 PM Attn: Mr. Nathaniel Ong. Ref: Ready Investment funds of USD$8, 000, 000. 00 Dear Sir, We are still waiting to hear from you so that we can proceed towards our investment planes and also how you will receive the said funds involved. Kind Regards, Mr. Rudolf Schneider & Mr. James Lynn Fulton. Multi-National Finance Company. 2th Floor, 151-153 Regent Street Mayfair, London W1B 4JE. United Kingdom . Phone: +44 702 408 3607 i want my USD$8, 000, 000. 00 deposit to DBS BANK SINGAPORE CORRESPONDING BANK : THE BANK OF NEW YORK. NEW YORK SWIFT CODE : IRVTUS3N ABA : 021000018 FOR ACCOUNT OF DBS BANK LTD. SINGAPORE SWIFT CODE : DBSSSGSG REMARKS : IN FAVOUR OF PT MEGAH TAMA BERJANGKA A/C NO. 0003 - 006672-01-0 (USD) ADDRESS: DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD. 6 SHENTON WAY, DBS BUILDING # 20 - 09 DBS TOWER 2 SINGAPORE 068809 Do all the things that you can do, i need YOU TO help me. Respectfully yours, Mr. Nathaniel A. Ong Business Development Consultant ETERNITY FOREIGN EXCHANGE INC. Office Address: Unit D 21st Flr. Citibank Tower, 8741 Paseo de Roxas, Makati City Philippines 1226 Mobile No.: 0927 6700523
Nathaniel A. Ong | nathongforex@yahoo.com.ph | Philippines | Philippines
Tuesday, April 17, 2012 at 10:05:31 PM PST

Hi.. maraming salamat sa ginawa mo simple but useful,this is the simple way to leave our message here,"SAINT BERNARD KUNG KAYA NG IBANG LUNGSOD OR LUGAR UMASINSO KAYA DIN NATIN,BASTA MANINGKAMOT LANG TA"...Sir Mayor Rentuza na sayo po nakasalalay ang pag-unlad sa atong lunsod...God Bless You..
Sandro Camacho | sonnyboy_272004@yahoo.com | Magbagacay | Cabuyao Laguna
Tuesday, April 03, 2012 at 04:28:25 AM PST

This is great that people are able to take the business loans moreover, this opens up new possibilities.
Knowles22MARQUITA | jinaborner@mail15.com | Noong street 18 | http://goodfinance-blog.com
Wednesday, March 28, 2012 at 12:55:52 PM PST

Di ko rin mkalimutan ang pinanggalingan ko........MISS na MISS ko ang lugar na yan IM PROUD TO BE PANIANLISTA girl...
joylene | rafolsjoylene@yahoo.com | Panian St Bernard So. Leyte | Project 4 Quezon City
Tuesday, March 20, 2012 at 06:05:51 AM PST

I already miss Saint Bernard specially my family in bolodbolod see you this visiting day
Jhenevy S. Libato | jhenevylibato@yahoo.com | Bolodbolod Saint Bernard Southern Leyte | J.P Rizal St., Talisay City, Cebu / Sisters of Mary School Girlstown
Tuesday, March 13, 2012 at 10:26:21 PM PST

UApOgU , [url=http://kprsdselqied.com/]kprsdselqied[/url], [link=http://pvpzyatxoaix.com/]pvpzyatxoaix[/link], http://pkbgewsxrmqs.com/
vrkjjfvphgs | fhfkgf@sbxhrk.com | LteVIjVBwtagja | QqkPqsBeWY
Wednesday, February 01, 2012 at 04:58:19 AM PST

8ddJmM grgjylszdrsp
uynplswnwc | fazioe@xkhydf.com | utzAEEqNMTyXhXC | MIwNVfeSRYxewZYN
Wednesday, February 01, 2012 at 12:33:14 AM PST

zfXFy3 , [url=http://xomesircgvpj.com/]xomesircgvpj[/url], [link=http://vapaluggfcwu.com/]vapaluggfcwu[/link], http://xxintbkywjuu.com/
exiits | lpxidb@raravj.com | BSjYtAStfzwFEa | SZVMStousFrWpO
Monday, January 30, 2012 at 05:51:32 AM PST

R8Myal wygwedbdypnc
dvcczn | wljfii@wkpumf.com | SEwzStfHtXMlMSF | ICibsKjkHvnaaxQC
Monday, January 30, 2012 at 12:55:09 AM PST

Alright alright alright that's exactly what I neeedd!
Satchel | abgoon@abgoonfelez.com | tgDTayascTnzTeoB | FOSIENIslwRDb
Sunday, January 29, 2012 at 03:49:35 AM PST

gusto q lng malaman kung si kamag anak ng nanay q at tiyahin q.kc ang nanay q n c diocora ramada sanico at a asawa nya c marceline jama billona ay patay n pareho maliit p ako nong. my mga kapatid rin sya n nasa libertad sta.monica surigao del norte pero hndi n cla nkkauwi kc hndi n nila alm kung buhay p magulang nila kc mga bata p cla umalis d'yan s lugar ng southern leyte.so gusto lang malaman kung sino a mga kamag anak nya.ako a anak nya.tenks happy new year...
weneliza sanico billona | wsb_37@ymail.com | surigao del norte and dasma,city cavite phils. | jeddah k.s.a.
Sunday, January 01, 2012 at 02:47:20 AM PST

hi there,. layo ra jud ang sauna ug karon noh.,hehe., just passing by., take care humans., :-)
tepz | crestiefe.mendoza@yahoo.com | catmon St.bernard so.leyte | tomas oppus so.leyte
Friday, November 18, 2011 at 05:45:21 PM PST

I LOVE YOU VERY MUCH MY HOME TOWN NO OTHER THAN ST. BERNARD. I MISS THIS PLACE BECAUSE DURING MY CHILDHOOD I HAD A LOT OF HAPPIEST EXPERIENCE. AND MOST ALL THIS PLACE IS MOLDED ME AS A GOOD INDIVIDUAL..... I ALWAYS WISHING THAT YOUR PROGRESS IS POSITIVE...... GOODLUCK MAYOR RICO KEEP UP THE GOOD JOB........ GOD BLESS YOU ALL!!!!!!!MAAYONG ADLAW
Ronnie Rentuza | ronnierentuza@yahoo.com | Carnaga St. Bernard So. Leyte Phils. | Trece Martirez City, Cavite, Phils.
Friday, November 11, 2011 at 11:34:10 AM PST

dako na ang kausaban sa st.bernard, nga ikaw na mayor.RICO C. RENTUZA,continue doing good works ........GOD BLESS.....
joy | rentuzajoy | malibago st,bernard so.leyte | cebu city
Wednesday, November 02, 2011 at 06:05:10 PM PST

May god Bless you all. May God Bless the Siega family. They lost large pieaces of their family.
Dominick Graves | dominickgraves@yahoo.com | The USA | The USA
Monday, October 17, 2011 at 10:01:06 AM PST

Oy thank you nga pala ha! ang ganda ng ginawa mo :d nagungulila ako sa probinsya at sa byahe tapos binalik mo lang agad agad ng ganon ganon nalang. salamat talaga from the heart.
An Or | orozcoanthony12qaz@yahoo.com | lanuza, surigao | manila, Philipinnes
Wednesday, October 12, 2011 at 04:28:34 AM PST

Oy thank you nga pala ha! ang ganda ng ginawa mo :d nagungulila ako sa probinsya at sa byahe tapos binalik mo lang agad agad ng ganon ganon nalang. salamat talaga from the heart.
An Or | orozcoanthony12qaz@yahoo.com | lanuza, surigao | manila, Philipinnes
Wednesday, October 12, 2011 at 04:27:17 AM PST

I,really miss my LUNGSOD NG HIMATAGON,matagal na din ako hnd nakauwi dyan,seeking for a job kaya iniwan ko muna pansamantala ang bayan kong mahal.maraming masayang ala-ala na hnd ko malilimutan tulad ng pamimitas ng santol at ako naman ay nahulog at nasalo sa pangalawang sanga,namis ko ang dagat,bukid na malapit lang sa bahay namin.kumain ng isdang sariwa isa sa hinahanap ko hanggang ngayon.sariwang hangin at tahimik na bayan.mabuhay ang ST.BERNARD.MAHAL KONG BAYAN.MAYOR RICO RENTUZA,SALAMAT...
JELO C. LOPEZ | lopezjelo99@yahoo.com | HILLTOP ZONE,ST.BERNARD,SOUTHERN LEYTE | GEN.TRIAS CAVITE CITY
Friday, September 09, 2011 at 08:59:37 PM PST

ohh..how i wish my beloved hometown....i was born in SISBSL,,,after my 7yrs. living in manila i grew up here in SISBSL...i love the nature here in st. bernard...i miss the wide river in San Isidro....even i and my family live here in cag. de oro ,we still want to go back at St. Bernard....maybe soon////actually we have only more than a yr. here in cdo,,,my mother miss so much the peaceful st. bernard,,,(the place where my father died) even my mother is a kagay-anon,,but she much like to live in St. Bernsrd,,because of it's beautiful nature,,,a fresh air,,a fresh foods...she miss it so much.... ahm i love the new Mayor...Mayor ATTY Rico C. Rentuza,,,,proud to say PINAGLABAN PO KAYO NG AKING AMA'T INA MULA NOON HANGGANG NGAYON...///KAHIT PA PO SA SUSUNOD...kht wla n papa ko kapatid ko nmn ang kapalit 18 n po xa(THANK YOU DIN PO SA LAHAT NG BOMOTO KAY MAYOR RICO///grabe marami kaming luha na nasayang dahil sa mga kalaban n yan...wla nmn silang kwenta///ginamit pa nila ang sakit ng aking ama...tutulongan daw nila kami kapag kaming tatlo ng aking ama't ina ay sa kanila boboto...WOW babait talaga ng mga LIM tutulongan ka kapag sa kanila bomoto...palakpakan!!!!!panis na kayo pwede ba kunting pagsasawa????Ahm Kapitan Binita Lambino ok pa ba kayo??? kapit lang po kayo kay lim MAGKASING URI KAYO EH..thank you sa pangmamaliit ha... Masaya na rin ako dahil kahit saan ako mapunta lage ko naririnig ang magagandang papuri para sa MAGALING AT BUTIHING MAYOR NG ST.BERNARD (MAyor Rico C. Rentuza) NAWAY HUWAG PO NINYONG SAYANGIN ANG MAGAGANDANG NANGYAYARI AT PAGBABAGO SA ATING NAYON.... I LOVE ST. BERNARD magtulongan po sana ang lahat...
kris | krisheil_1990@yahoo.com / kris.eduria@yahoo.com | san isidro, st. bernard, so. leyte | cagayan de oro
Monday, August 29, 2011 at 08:52:40 AM PST

ohh..how i wish my beloved hometown....i was born in SISBSL,,,after my 7yrs. living in manila i grew up here in SISBSL...i love the nature here in st. bernard...i miss the wide river in San Isidro....even i and my family live here in cag. de oro ,we still want to go back at St. Bernard....maybe soon////actually we have only more than a yr. here in cdo,,,my mother miss so much the peaceful st. bernard,,,(the place where my father died) even my mother is a kagay-anon,,but she much like to live in St. Bernsrd,,because of it's beautiful nature,,,a fresh air,,a fresh foods...she miss it so much.... ahm i love the new Mayor...Mayor ATTY Rico C. Rentuza,,,,proud to say PINAGLABAN PO KAYO NG AKING AMA'T INA MULA NOON HANGGANG NGAYON...///KAHIT PA PO SA SUSUNOD...kht wla n papa ko kapatid ko nmn ang kapalit 18 n po xa(THANK YOU DIN PO SA LAHAT NG BOMOTO KAY MAYOR RICO///grabe marami kaming luha na nasayang dahil sa mga kalaban n yan...wla nmn silang kwenta///ginamit pa nila ang sakit ng aking ama...tutulongan daw nila kami kapag kaming tatlo ng aking ama't ina ay sa kanila boboto...WOW babait talaga ng mga LIM tutulongan ka kapag sa kanila bomoto...palakpakan!!!!!panis na kayo pwede ba kunting pagsasawa????Ahm Kapitan Binita Lambino ok pa ba kayo??? kapit lang po kayo kay lim MAGKASING URI KAYO EH..thank you sa pangmamaliit ha... Masaya na rin ako dahil kahit saan ako mapunta lage ko naririnig ang magagandang papuri para sa MAGALING AT BUTIHING MAYOR NG ST.BERNARD (MAyor Rico C. Rentuza) NAWAY HUWAG PO NINYONG SAYANGIN ANG MAGAGANDANG NANGYAYARI AT PAGBABAGO SA ATING NAYON.... I LOVE ST. BERNARD magtulongan po sana ang lahat...
kris | krisheil_1990@yahoo.com / kris.eduria@yahoo.com | san isidro, st. bernard, so. leyte | cagayan de oro
Monday, August 29, 2011 at 08:49:32 AM PST

wow!!!thanks for creating this site... I really missed the old guinsaugon after watching those pictures.... huhuhu.... it was very10x sad for what happened in our brgy.. I really miss my family and all the guinsaugonian who left for just a seconds at a time.. it really hurt nga hopeless kaaU mi to face the nextdays without the whole family.. (purya nlang jud sah nanglait sah amu baryo after the landslide happened,,, ewww kaau mu,nagpataka mu ug yaw2x nga wala mu kabalo ug unsa jud ang guinsaugon ug ang mga tao sah amu...) tan.awa sah n n.u baryo f di bah angay tamayun usa mu manaway sah laen...)gi.doble nin.u ang amu kasakit nga gibati before!huh????!!! But then after all, thank you sah ngtabang to recover the people from guinsaugon, namu,,, especially to mr. philip tseng who really help a lot in my studies, that now,, I can stand alone because of his generosity.. to mayor Rico,, thank you for your support and encouragement.. mabuhay Saint Bernard....
ruby | ruby_galido07@yahoo.com | Guinsasugon, Saint bernard | Cebu
Sunday, July 03, 2011 at 07:09:10 AM PST

MABUHAY ST. BERNARD......
eva valles | evavalles16@yahoo.com | ma.asuncion, st. bernard | binondo, manila
Wednesday, June 29, 2011 at 10:37:57 PM PST

sugudd...bag-ong himbangan!!dugay na gyod tang wa magkita, musta na kamong tanan diha? TAGAYYYY!!!...
oniesars | musika02@rocketmail.com | himbangan,st bernard | dasma cavite
Saturday, June 18, 2011 at 12:54:20 AM PST

I left Saint Bernard about 6 years ago...and i missed everybody..diha to the victims of landslide don't worry just pray for a better tomorrow,there is surely a reason why there was a landslide..look at the positive side of the tragedy..to all the survivors including my relatives and my friend and my classmates,after every night there is always tomorrow.Mabuhay Kayong Lahat,,May God Bless Us All!!
miraflor viscayda | miacute2010@hotmail.com | Magbagacay St. Bernard So.Letyte | Dasmariñas City Cavite..
Monday, May 09, 2011 at 09:29:32 PM PST

im just want to ask po sinu po nkakaalam nang date nang fiesta sa tambis I and tambis II nang southern leyte let me inform namn po.. salamat and godbless po
johz | saint bernard | manila
Wednesday, March 30, 2011 at 02:19:34 AM PST

thank u guyz for creating this site...luv it..it help 2 d people who r now live far away 2 der birth place lyk me na almost 10 yrs.ng d nakauwi jan sa atin,its nys 2 know d latest happenings jan good or bad @ sana marami pang pixz kaming makikita lalo n sa place Namin miss ko n kc...PLS...THANKZ AGAIN.& hi to my family lalo n s mother ko bening salar,luv u & miz u ol..@ suggestion lng po pwede po bang palitan nyo ang name ng lugar nmin sa name nya ngaun kc most of d young ones now ang alam nilang name ng place nmin ay ma.asuncion...GOD BLESS US OL
elma salar otto | elmarobert_otto@yahoo.com | ma.asuncion (cabagawan) st.bernard so.leyte | idaho,u.s.a.
Tuesday, March 15, 2011 at 12:13:48 PM PST

my husband is from mahayahay st.bernard southern leyte.he told me we will be going to settle there with our son,but then i really don't know what to decide...i want to be with mama and papa,to live with them but im afraid coz,i saw a lot of tragedies happened there...i mean the mudslide tragedy and the latest landslide at bolod bolod....natatakot po ako na bka mangyari ulit yun at maging biktima din kami???is mahayahay a good and safe place???i was not able to be there even once so i really don't know the place... hope this site can give me ideas and help me clear my mind... thank you so much and more power to all... godbless...
jocelyn | jocelyngula@yahoo.com | novaliches quezon city | quezon city
Wednesday, March 09, 2011 at 06:57:53 AM PST

go St. Bernard......!
Joan | lovely_joan46@yahoo.com | Carnaga, St. Bernard, Southern leyte | Carnaga, St. Bernard, Southern leyte
Tuesday, February 22, 2011 at 01:01:14 AM PST

YXZ5HD
m0ns_0529@yahoo.com.ph | TOPville,st.bernard | Ok1 | LEts see 4 further difference...
Friday, February 11, 2011 at 07:22:17 AM PST

YXZ5HD
m0ns_0529@yahoo.com.ph | TOPville,st.bernard | Ok1 | LEts see 4 further difference...
Friday, February 11, 2011 at 07:21:41 AM PST

YXZ5HD
m0ns_0529@yahoo.com.ph | TOPville,st.bernard | Ok1 | LEts see 4 further difference...
Friday, February 11, 2011 at 07:19:32 AM PST

thank you so much for this page...we just pray always to our hometown na magmalambuon ang atong lungsod ug magkahiusa unta ang mga tanang namuno!!!!GOD BLESS US ALL!!!
grace cervantes | g_cervantes14@yahoo.es | san isidro st.bernard southern leyte | barcelona spain
Thursday, January 27, 2011 at 01:44:23 PM PST

I miss this hope to have plenty of time to have a long vacatio in this place.... god's speed.
Rubi Jagna Pondang | Bhieponds28@yahoo.com | Poblacion Saint Bernard Southern Leyte | San Narciso Zambales
Friday, January 21, 2011 at 07:06:47 PM PST

padayon sa pag uswag St. Bernard, kong magmalabuun kana ug tua na sa itaas, ipaagas ang ubang panalangin sa akong barangay piski sa imong nakab-ot. Viva Mayor Rico.
Efren C. | efren_caps@yahoo.com | Himbangan | Libya
Thursday, January 06, 2011 at 07:38:45 AM PST

“Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.” -Plato (Greek Philosopher)
risz2009 | irishmendoza33@yahoo.com | catmon, st. bernard, so. leyte | san isidro, tomas oppus, southern leyte
Monday, January 03, 2011 at 12:29:29 AM PST

"If you would win a man to your cause, first convince him that you are his sincere friend” -Abraham Lincoln
teps | crestiefe.mendoza@yahoo.com | purok ipil-ipil, barangay catmon st. bernard so. leyte | tomas oppus
Monday, January 03, 2011 at 12:11:32 AM PST

From Plan Bangladesh I had an opportunity to visit the place on November 2010. When I reached at the stone with hundres of missing names, I could not keep my eyes open, and I felt a tragic silent sound especially of the children. This site is a pioneer one to tell us be prepared and reduce risk.
Shamina Akhtar | akhtar_shamina@yahoo.com | Dhaka Bangladesh | Dhaka Bangladesh
Friday, December 31, 2010 at 06:17:57 AM PST

magandang umaga sa boong st,bernard lalo na sa tambis 1 hay kanang mga away2 wala yun kaw mare ayaw pg ingon nga yello ka kay ta tiba kanang imo igsoon kaoban kona sa rally mga eg-agaw rata at mali ang isip mo nga family pbroblem ok sa carnaga hindi yun totoo ok sunod ikaw napod kandidato puydi kontra napod igsoon nako kita raman mg puro kandidato mg pg umangkon anak yun lang naman diba???wag kang mg alala wala yun oi yan ang mga sikreto
lovelyresodto odtohan | lovelyresodto@yahoo.com | tambis1 st,bernard so,leyte | KSA Riyad
Thursday, December 23, 2010 at 11:20:51 AM PST

maayung buntag sa inyu tanan diha sa himatagon sa lahat ng mga barangay lalo na sa tambis 1 kamong taga kabagawan ayaw pod mo og pamotbot nga walang nagawa ang mga lim ok kanang inyung gipuy-an kinsa manang yuta ok og ikaw pog maresa na taga carnaga parinte man ta pero mali ang hinala mo na family problem ok gusto lang nila mg kandidato wala yun yon alam mo si nini dati pa kandidato bakit nilabanan ayus yan si nini asawa niya taga amo pariha nako apelido ano ayaw palabi ok anong ibigmong sabihin kanang imo igsoon gren yun kasama ko yan doon sa rally2 sa matagon konware kapa na yello hindi na maniwala si rico kasama kopa kain kapatid mo sa rally ng grenn sinabi molang na gumanda ang matagon kc wala ka pero matagon paren my bayad na ang kubita atay pod na naa ang ng bantay gimuta na sa katotolog atay pod na ba????????
resodto odtohan | lovelyresodto@yahoo.com | tambis1 st,bernard so,leyte | KSA riyad
Thursday, December 23, 2010 at 11:03:42 AM PST

SANA TULOY2X ANG PAGLAMBO BUONG SAINT BERNARD
melvin maputi | mc_vince2@yahoo.com.ph | mahayahay saint bernard | southern leyte
Saturday, December 11, 2010 at 02:33:37 AM PST

thanks for making this site. I really miss St. Bernard and the whole So. Leyte...
Viera Gure | St. Bernard So. Leyte | Ormoc City
Saturday, November 27, 2010 at 11:18:14 PM PST

i miss saint bernard.
liza | li_za1987@yahoo.com | himos-onan saint bernard southern leyte | cebu city
Saturday, November 27, 2010 at 01:08:19 AM PST

Ohh..thank you for creating this page. I have just browsed it now and i begin to miss everything in St. Bernard. I miss the warm hospitality of the people especially those in Mahayahay...I miss you all guys. I hope i could find time to see you all there again...Mabuhay..St. Bernard.
Ancelie C. Rosales | ancel39@yahoo.com | Banza, Butuan City, Philippines | Banza, Butuan City, Philippines
Sunday, November 14, 2010 at 06:15:22 PM PST

i miss saint bernard so much ,,,,thanx a lot for creating this page.... luv u... i'll be home soon.....
berly timkang | berlita_timkang@yahoo.com | magbagacay saint bernard southern leyte philippines | hongkong hongkongi mis
Sunday, October 31, 2010 at 10:46:43 PM PST

I ALREADY MISS THAT PLACE FOR 3 YEARS I WAS NOT ABLE TO VISIT THERE.I LOVE YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VENUS P. QUITALEG | VQUITALEG@YAHOO.COM | AYAHAG ST.BERNARD SO.LEYTE | SISTERS OF MARY GIRLSTOWN TALISAY CITY CEBU
Sunday, October 24, 2010 at 11:11:23 PM PST

ahhhhmm,,,condolence sa mga taw nga nawad-an ug mga mahal sa kinabuhi because of the tragedy,,,ahhhm very thankfull kaayo ko sa tanang taga barangay libas,st.bernard,,sa pag welcome namu sa ilang gisaulog nga fiesta,,thAnk you so much wer so very happy,,,,ug sa wedding sakung couzin nga si rovilito pesqyera ug sa iyang kapikas sa kasingkasing nga si cristie tagaro nga malamposon kaayo ilang kasal sa kapilya sa barangay libas,,,thnk you so much,,,i love southern leyte
paul fenix | jhaycyl_fenix4ever@yahoo.com | barangay labogon mandaue city cebu | mandaue city cebu
Tuesday, October 19, 2010 at 05:15:18 PM PST

When I send clouds over the earth, the rainbow will be seen in the clouds, and I will remember my covenant with you and with everything that lives. Never again will there be a flood that will destroy all life.” Genesis 9:14-15 This is the twisted philosophy of most people: “Don’t expect too much!” From what? From where? From whom? And why don’t? Is it because it will cause them to be disappointed? Most people measure their happiness on scale of numbers, when they get a low score, they won’t strive for better. It is because they based their expectation on feelings and NOT on faith. Noah, in his hope that God will soon rescue him from the great flood did not hesitate to strive achieving his goal to finish the ark as commanded by God even though it took him so many years to wait for the salvation to happen. And when the great flood swept the creations, God gave him an eternal covenant in the form of a rainbow. So that whenever he sees the rainbow, it’s a reminder that God will not bring anymore disaster in the form of a flood. So what’s the significance of this in our righteous living? God is telling us that whenever we are bound to hopelessness, we must be reminded that there is a rainbow provided in the end. Though we experience rainy days in our lives, we must cling to His promise that after this season, we must expect restoration. No matter how hopeless things seem here on earth, in Christ we have ultimate, eternal hope. People who don’t know Christ have nothing but their own hopelessness to cling to. Proverbs 10:28 tells us that the hopes of the godly result in happiness, but the expectations of the wicked are all in vain. Hope is trusting God to act in His good timing, when we honor God, our hopes can be richly fulfilled. God never intended for us to become hopeless in life, His ultimate plan for those who accepted and followed His Son is to give them eternal life with Him in heaven, where pain, sorrow and suffering are gone forever. kumosta naman mo taga atuyan GOD BLESS st. bernard,
Reynaldo S Vasquez | reyvasquez15@yahoo.com | atuyan, st. bernard | doha qatar
Monday, September 20, 2010 at 11:09:44 AM PST

"I love the Lord for He hears my cry and He bends down and listen as I pray. I will call on Him as long as I have breath." Psalm 116:1-2 abante st, bernard... keep up good works.....
reynaldo sumabat vasquez | reyvasquez15@yahoo.com | atuyan, st. bernard | doha qatar
Monday, September 20, 2010 at 10:26:16 AM PST

wow! naunsa naman ning taga carnaga oi!!!! nag isge man lamang og hisgot bahin anang ilang caravan kuno karung september 17 kay mudaog lagi kuno sila.....ambrooot. bija. ajaw mo pailad oy taga carnaga. imbis hinuon mag ka hiusa tang tanan para sa kalambuan sa atong lugar. kana bang wanay yellow og green. let us just forget it... and let us try to move on. we cannot get any good if we still keep on fighting about our principles while the other is keep on insisting that they really win...we in cya believe that this is the high time for us to be re united again. kadto bang pareha sa una... no family conflicts.one more thing we want to emphasize especially kada domingo.mura jud og mga ____ ambot. si padre wa nagkuwang og pahinumdom kanunay pero mura og way effect... the worst is that it was a connotation that taga carnaga is mga dyoisnun, hinimbahun. pero we think that mura ra og ila ng gihiming habit ag pagsimba. yes! musimba pero ag gibat bat sa pare lagbas ngadto lusot dire. labi na inag peace be with you na... mura na og na nga stepneck. di na mulingi kay puro naay kontra sa likod og kilid... ha ha ha ha. i hope they will change it na. start forgetting the past and this is the high time to forgive. kay dili ra bija sila ang naapektuhan, apil na ang kalamboan sa baryo og mas lalo na ang mga kabataan na na involve na hinuon anang ilang mga kabuang...........
carnaga youngsters association | cya_st.bernard@yahoo.com | carnaga | southern leyte
Thursday, September 16, 2010 at 03:26:35 AM PST

thanks for creating this page... we can only pray and hope for the best :-) GOD BLESS St. Bernard!
uccptrece | uccptrece@yahoo.com | bgy. guinsaugon | trece martires city, cavite
Thursday, August 19, 2010 at 08:02:39 PM PST

Sumakay lang si rico sa Landslide, na tunay na Hero sa improvement ng saintbernard. Ang Pangyayari ang siyang ugat ng Pagbabago.
Erlinda | linda@yahoo.com | Guinsaugon | city of heaven
Wednesday, August 18, 2010 at 09:41:08 AM PST

wa juy makapildi sa tinopud nga serbisyo publiko
shark | franciscoromeroiii@yahoo.com | St.bernard | Maasin city
Wednesday, August 11, 2010 at 08:33:16 PM PST

election has ended but it seems dont passed for those who aim not for the progress of st. bernard but just to gain back what they have loss. as a social and public oriented individual i know what makes our municipality a progressive one....ITS GOOD GOVERNANCE by individual who really love to serve people and have the capacities to do so...and i saw it in RENTUZA's administration...kung serbisyo jud ang ato gi-aim ug kalambuan sa atong lungsod...magtinabangay nalang ta...di kay magbinanghagay...st. bernard is a terrific place...with exemplary people...GO forward Saint Bernard...
shierly romero | shierlybaad@ymail.com | st. bernard | tacloban city
Wednesday, August 11, 2010 at 08:22:01 PM PST

MABUHAY ANG SAINT BERNARD! tama na sana ang mga away pulitika nayan..harapin na sana natin ang bukas na darating pa.mag tulungan at mag ka isa yun ang dapat.
junery | junery_1024@yahoo.com | mahayahay st.bernard | jeddah K.S.A
Tuesday, August 10, 2010 at 12:25:40 PM PST

mayor rico gud morning,wish ko na magkaroon na peacfull ang barangay carnaga.dahil lang sa green at yelow tapos na yung kandidatora for mayor.pero hindi pa tapos ang mga tao sa barangay carnaga.kc hiwalay hiwalay cla,walang pagkakaisa.isa ako tagahanga sau dahil sa pag emprove sa bayan natin.masakit sa akin dahil yng naglalaban kapitan magkapatid na naman.noong una c manoy tonying at manoy nenie,ngayon na naman magkapatid parin.tiyahin at tiyuhin ko cla, para ko cla kapatid dahil sa kuya nila na c tatay felo isip kung magulang. yung nararamdaman ko sa magkapatid na yan may mga pride sa sarili,fill ko hnd pulitikal parang family problem. wish ko lang na hindi ako nagkamali ng iniisip.kaya ko pinasok yung kapatid ko para matigil cla dalawa, kung manalo yung kapatid ko.pero hnd po ako magbibitaw ng financial for election.ang aking lang pagnanalo yung kapatid ko sa sarili kung bulsa maglalagay po ako para sa barangay carnaga kung ano yung wala cla.dahil noon pa man 20 yrs. na ako nawala sa barangay carnaga pero yung support ko sa barangay andyan po lagi.hnd ko na po isa isahin dahil sa dami na po, itanong u po ako sa mga tao hnd lang isa ang tanungin nyo yung marami po para malamn nyo ang totoo. kaya ngayon ko po pinasok yung kapatid ko about sa politics para sa kabutihan sa barangay carnaga.yung kapatid ko na yan sabi ng ibang tao bata paraw.pero walang pakiaalam ang pagkabata kung kaya manungkulan sa barangay yung kapatid ko na yan nag college yan dahil sa support ko.may seaman na ako nasa ibang bansa 21 yrs,old pa yun.yung ,isa kung kapatid medicine 1 yr.na lang matatapos na rin.masyado na po personal to.hope ko lang namaintindihan nyo ang nararamdaman ko,family problem po ito, nangyayari sa barangay carnaga dahil ate at kuya. namatay po lola ko yung nanay nila hnd parin cla bati,masyado po ito personal pero kaya ko sinasabi sa inyo para maintindihan nyo yung nararamdaman ko masakit po sa akin. kaya ko pina kandidato ko yung kapatid ko. hnd ko lang kagustuhan ,gusto rin ng kapatid ko mag linkod sa barangay carnaga.wish ko po matulungan niyo ako sa problema ngayon. isang pamilya lang kami .gusto ko po malaman ko yung tulong nyo ano po ba ang dapat? pabayaan ko sila?ano po ba ang dapat kung gawin?pls.responsed my mail.marisa yamane na handa tumulong sa barangay carnaga .pls help me. na maliwanagan yung mga tao. your friend marisa pabio yamane.gud bless po sa inyo at your family.salamat po.
yamane marisa | MARISA 3257@YAHOO.COM | CARNAGA SAINT BERNARD SOUTHERN LEYTE | JAPAN
Thursday, August 05, 2010 at 06:54:45 PM PST

ANG GALING GALING MO MAYOR!!WALANG IBA PANG MAGPAPAGANDA SA ST.BERNARD KUNDI IKAW LNG.SALUDO KAMI SAYO!!IKAW ANG PAG-ASA SA MGA KABATAAN NG ST BERNARD! REGARDS TO LOLO JOSE AND LOLA MAR
Harvey Batas Dula | harvey1307@yahoo.com | Carnaga St Bernard So. Leyte | CSJDM Bulacan
Saturday, July 24, 2010 at 08:38:27 PM PST

I heard nga nice na daw ang atong lungsod. Wow, i can't wait to see it on my own eyes jud...it's been a long time na nga wla pa jud ko nakavisit. all I can say to Mayor Rico and Staff...YOU guys ROCK.. Keep up the good work.....God Bless
Ellen Schofield | outdoorlover26@yahoo.com | Himbangan , St. Bernard | USA
Saturday, July 24, 2010 at 03:59:35 PM PST

GOD BLESS MAYOR RICO LOVE KITA DAHIL MAGALING KA MAGDALA NG MGA TAO. AT PINAGANDA MO NA YUNG BAYAN NATIN BUTO AKO SAU.KAHIT KAMAG ANAK KO C JOY LIM,BUTO PARN AKO SAU DAHIL IKAW ANG NAGPAGANDA NG BAYAN NATIN.LOVE U MAYOR RICO FROM: MARISA PABIO
MARISA PABIO | MARISA 3257@YAHOO.COM | CARNAGA SAINT BERNARD SOUTHERN LEYTE | JAPAN
Thursday, July 22, 2010 at 12:03:22 AM PST

My "Belated Condolence" to those concerned. I am really very sad, indeed.
Nathaniel Quiban | 500428 | Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | Kota Kinabalu
Sunday, July 18, 2010 at 05:25:40 AM PST

Hi sir bert... hehehehehehe.. musta sir... dili lagi tka masendan og email sir., basin sayop ang email naa diri sir no?... if you can read this sir, please email me at my email address... heheehe.. naa ko ask nimo sir...
Arnil Duyaguit | neilgd@cicct.usjr.edu.ph | Himbangan | Cebu
Tuesday, July 06, 2010 at 08:05:59 PM PST

Congratulations sa tanan na midaug sa election sa st. bernard. hinaut ko na ang atong serbisyo mo sentro sa kaayuhan ug kalamboan sa atong lungsod. Congrats mayor rico...keep up the good work and May the Lord Almighty guide, protect and bless you always...and saint bernard district as a whole. salamat from bert sobrio..libya
roberto c. sobrio | yhongbert_30plus@yahoo.com | himbangan | Al Nahr Company Ltd. Brega Plant, Libya
Friday, June 25, 2010 at 06:50:23 AM PST

Kumusta naman mong mga ihong diha sa Lawigan :) I hope everything's doing great :)
Eugene | Cebu City, Philippines | UAE
Tuesday, June 22, 2010 at 03:52:18 AM PST

Sa Dugay ng panahon 11 yrs na aq sa maynila kamusta na pala ang ating Lungsod THANK YOU VERY MUCH FOR OUR NEW MAYOR AND SUBORDINATES. gOD bLESS tO aLL
Larry Robles | thotoychoculata@yahoo.com | San Isidro, St. Bernard. So. Leyte | Manila
Monday, June 21, 2010 at 09:53:29 PM PST

Sa Dugay ng panahon 11 yrs na aq sa maynila kamusta na pala ang ating Lungsod THANK YOU VERY MUCH FOR OUR NEW MAYOR AND SUBORDINATES. gOD bLESS tO aLL
Larry Robles | thotoychoculata@yahoo.com | San Isidro, St. Bernard. So. Leyte | Manila
Monday, June 21, 2010 at 09:50:50 PM PST

SA MGA KAIBIGAN KO DYAN SA MARIA SOCCORO. KUMUSTA NA KAYO DYAN? YONG MGA KAKASI KO NUNG GRADE 5.. NAALALA NIO BA BA ANG SINABI KONG; 3 ARAW NALANG ANG BIBILANGIN BAGO GUMU ANG MUDO
amigo ni jemboy abogado,, | garden_roses@yahoo.com | saint bernard so. leyte | quizon
Sunday, June 20, 2010 at 03:29:43 AM PST

hahayy,,,im so thankfull for the progress there in my home town..i was one of the person who was so shock on what had happen..it doesnt counts on how many times you fall,,wat counts is that how you stand up everytime you fall,,people of leyte iam so proud of you coz you shown braveness and enduranz and faith,,,,i cant wait to see that improvements there hahayyy it makes me fell exciting togo home...to all my degula clan out there,,,i miss you so much guys,,hope to see you all there soon,,soon as time would gave us!!!
vince | loginsjene123@yahoo.com | leyte | thailand
Friday, May 14, 2010 at 05:24:09 AM PST

LP Sweep sa St. Bernard council race showed the true People Power. Gikapoy na ang mga tawo sa mag inamaw nga gibuhat sa outgoing councilors particularly sa mga taga LKS-KMP.
Joseph | husingsisiw@gmail.com | Kansi | Philippines
Wednesday, May 12, 2010 at 08:41:12 PM PST

sino po ang nanalo sa pagka.mayor??
rene gregana | longs_kie47@yahoo.com | atuyan saint bernard southern leyte | centennial village, taguig city
Monday, May 10, 2010 at 11:39:57 PM PST

hopefully mayor rentoza wins again his opponent.,.,. hope he also remain his position.,., keep up the good work dude!!!.,.,.
rene gregana | longs_kie47@yahoo.com | atuyan saint bernard southern leyte | centennial village, taguig city
Sunday, May 09, 2010 at 06:02:06 AM PST

The compensations of calamity are made apparent to the understanding also, after long intervals of time. A fever, a mutilation, a cruel disapointment, a loss of wealth, a loss of friends, seems at the moment unpaid loss, and unpayable. But the sure years reveal the deep remedial force that underlies all facts.
Dryna Tibandal | jainnesky_18@yahoo.com | Panian St. Bernard Southern Leyte | 2000up Del Carmen Apartment Legarda St. Manila
Wednesday, May 05, 2010 at 11:16:18 AM PST

thank u mayor Rico!!!!keep up the good work!!!
jarwin orais | panian,st.bernard,so.leyte | mandaue city
Wednesday, May 05, 2010 at 05:34:23 AM PST

http://tagastbernard.wordpress.com/2010/05/03/thoughts-on-rico-rentuza/
taga-Saint Bernard | taga_saint_bernard@yahoo.com | Saint Bernard | Cebu
Monday, May 03, 2010 at 10:14:55 AM PST

basta ako adto gihapon sa team ni mayor rico,di na ko mobalik sa karaang sistema sa mga Lim.
poisonivy | catwoman@yahoo.com | st. bernard southern leyte phillipines | st. bernard southern leyte phillipines
Monday, May 03, 2010 at 04:30:51 AM PST

"""" please add more photos ,, about my home brgy.,., thanks to all.,., goodluck!!!!!!!
rene gregana | longs_kie47@yahoo.com | atuyan saint bernard southern leyte | centennial village, taguig city
Sunday, May 02, 2010 at 06:45:34 AM PST

I have read and heard so much about our town's progress, can't wait to see it myself. I would like to commend our town leaders headed by our dear Rico Rentuza for a job well-done. I couldn't think of anybody else who can accomplish numerous projects in such a short time. Keep it up Mayor!
Glenna Cabug-os | yellowhawk_007@yahoo.ca | Himbangan | British Columbia, Canada
Thursday, April 29, 2010 at 05:58:54 PM PST

I love my own town St. Bernard I am from Brgy. Ayahag, one of the brgy affected in the landslide..from now on we were live in our new relocation site near at the cemetery.
Mae Ann | maecokes_16@yahoo.com.ph | Ayahag St. Bernard So. Leyte | Baybay City Leyte
Wednesday, April 28, 2010 at 09:50:16 PM PST

TO; Hippo | Kauswagan | St. Bernard, Philippines Wednesday, February 24, 2010 at 02:27:47 AM PST RESPONSE SA IMO GIPANULTI, KLARO GYUD KA NGA WA MAKA ANTIGO UG MAKASABOT SA IMONG COMMENTARYO DA...SEGURO DAKO GYUD KA UG UTANG NO NI JOY LIM KAY BISAN MAKITA NA UG MAKAKLARO na ug gi unsa pagdala sa atong mayor rico ang atong lungsod diin nagmalamboon na kini... nunot gihapon ka sa mga tawo nga way laing gihunahuna ang ilang kaugalingon nga naa asenso... hinuktoki sa makadaghan nga mga katuigan, kinsa gud ang nabulahan dba... ang mga lim... wa kay uwaw mosulti nga moda ugay na ang imong gilabanan nga ug imong tan awon... ug ako nalang ang nalooy kay ang lugar nga paga rally han sa TEAM JOY.... gamay lang intawon,, ug dili manghakot walay egong audience... ako lang ang nalooy... mao ba na, manghakot nalang ug taga anahawan, san juan, lakip pa ang taga laing lungsod sama sa bontoc.... hahahaha para lang gyud ingnon nga daghang tawo... BISAN UNSAON... C MAYOR RICO GIHAPON ANG MAGMADAUGON... BUSA, PAGMATA NA.... UNSA NA KAHA ANG UGMA NGA PAABOTON SA MGA BAG-O UG UMAABOT NGA HENERASYON KUNG C JOY LIM ANG PILI-ON... PAGMAKALOLOOY ANG ATONG LUNGSOD... BUSA SA MAKAUSA... BANGON UG PAGMATA NA IGSOON... MAYOR RICO ATONG PILI-ON..
MATE | KAUSWAGAN | ST. BERNARD,
Wednesday, April 28, 2010 at 06:52:29 AM PST

Dugay nang panahon sa akong elementary days mga classmates ko sila si Teresita Go, Joy Megraso, Caroline Caday, Elvin Mecate, Dodong Grafe, Ramon puray Jr, Danilo Ramada, sa lahat na mga kaibigan ko hope that I can have information for them and email add: Im just hoping that they will get my email add: and try to contact me. rudy_cebu@yahoo.com si RODELIO DEGULA RODRIGO PO ITO.
RODELIO DEGULA RODRIGO | rudy_cebu@yahoo.com | Lutao Zone st. Bernard Southern Leyte Philippines | 1406 Green Community (DIP) Dubai Investment Park Dubai UAE
Saturday, April 24, 2010 at 02:24:04 AM PST

Kung based less ang inyong gi estorya ug pataka nalang kamo ug daot sa atong mayor rico, tan-awa usa ang inyong kaugalingon kon nakatabang kaba usa kamo mang daot.Maayo pa ug mag comment nalang, kay ang tao dili perfecto, sa mga commento maitarong kung naa may sayop. Kung gusto nimo mahimong cridible ang inyong pagdaut show the fact dili rumors ra sa inyong mga silingan o sa mga tawong naa sa inyong likod. Ibutang ang imong tinuod nga ngalan dili alyas....... People masking there names is not real, you people is trying hard to create noisance are BUGOS, Be real and factual and you're cridible.
Eli Gorme | egorms@gmail.com | Brgy. Panian | Manila
Saturday, April 17, 2010 at 06:52:21 PM PST

UG WALA TA KASABOT SA UNSAY GITRABAHO SA ATONG MGA LIDER.SABTA UNA UG MAAYO.GAMITON NATO ATONG UTOK USA TA MO COMMENTS PARA DILI TA MAULAWAN..SIGE LANG TA COMMENTARYO NGA SI MAYOR RICO NANGURAKOT SA PUNDO OR SI KINSA PA DIHA..NGANO KITA NAKAPANAMIN NABA TA USA TA MEKOMENTARYO..REMEMBER BAYA ANG WORDS NGA KAWAT EITHER DAKO OR GAMAY PAREHO RA NA.MAAYO NA LANG NA SI MAYOR RICO AT LEAST MAY KLARO NA NAHIMO..KUNG NANGURAKOT MAN AT LEAST MAY PROJECT NA COMPLETO UG DILI SUB STANDARD. NAHUMAN USA BEFORE
NEIL GORME | neil.gorme@yahoo.com | CEBU CITY
Saturday, April 17, 2010 at 01:58:40 PM PST

uy mga taga marai socorro,, gi mingaw na ko sa inyo ha,, mi ari ko karon sa lizon kay naa dire ang akong mga kamag-anak,,, kaya txt txt nlang tayo... no. ko... 09082694967
amigo | wala,,, | maria socorro saint bernard southern leyte | lucena city
Thursday, April 15, 2010 at 11:04:25 PM PST

AYAW MU KAHADLOK NI ANING LUGARA,,, KAY GI TAN-AW LANG SA GINUO KUNG UNSA KA KA GUSGAN SA IMUNG PANANALIG,,
NIKO ESPIRITU | garden_roses@yahoo.com | maria socorro saint bernard southern leyte | lucena city
Thursday, April 15, 2010 at 10:55:37 PM PST

mag ampo ta kanunay mga kabisay-uo, manikig ta sa atung ginuo,,,
justin espiritu | garden_roses@yahoo.com | saint bernard southern leyte maria socorro | lucena city
Thursday, April 15, 2010 at 10:51:21 PM PST

"Wealth is not necessarily a bad thing when it has been earned in an honest manner and neither other individuals nor the environment suffered for it." Dalai Lama Kon nangambisyon ka ATTY. RICO RENTUZA nga MADATO KA OVERNIGHT palihug ipahiluna ug ayaw iangin ang atong lungsod ug katawhan. Isplekahi kami sa kinasing-kasing nga padayag. I thought dili ka KAWATAN SA PANUDLANAN SA ATONG LUNGSOD tungod sa imong pangidaron? Sayang! Nahimo kang modelo nga kawatan sa atong mga kabataan. PALIHUG AYAW IANGIN TIBUOK LUNGSOD SA IMONG KAKAWATAN UG SA IMONG KAKURAKOT!!!
Yonge | St. Bernard, So. Leyte
Saturday, April 10, 2010 at 08:12:00 PM PST

Good day brothers and sisters,maybe that old pictures posted above will be replace for an unpdated one,it only reminds me how painful the tragedy was...i almost 5 years here in manila and never had a time to have my vacation in my home town,sad to say i dont have an idea what is St. Bernard nowadays..i'm still hoping the changes for this Poor Town.
barad | jobal15@yahoo.com | bolobolod | taguig city manila
Monday, April 05, 2010 at 10:05:24 PM PST

Post more pictures the improvements in town and barangay's.
laila parone | laicalub@aol.com | st. bernard | california
Wednesday, March 31, 2010 at 04:53:52 PM PST

ajong buntag natong tnan st.bernard. .daghang naglalis kun kang kinsa ng project sa pgsemento sa kalsada padung catmon pero akung nkita nga ang uban mi ingun nga kng mayor rico. .sa tinuod ana naay budget gkan sa national nga project ni gloria(GMA) nga FARM TO MARKET ROAD s tnan Lugar S pilipinas,gipaabot na sa atong lugar through congressman hangtod ngadto sa mayor. .dako na ug budget ky bisan pg kutob sa sta.cruz pwede sementuhon. . kung makasuroy mu sa municipality sa silago,mkakita mu didto ug mga sementado nga kalsada padung sa mga bukid bisan wa nay bario tungod ky ang project lage FARM TO MARKET ROAD man. .depende rna sa mga lider ug gastuhon ba niula or dili. .
juan tan | himatagon,st.bernard, so.leyte | himatagon,stbernard, so.leyte
Friday, March 26, 2010 at 07:20:49 PM PST

Sana lang hindi na maulitang ganitong pangyayari., san lang mamulat na ang mga tao, at sana matuto silang pahalagahan ang kanilang sariling teritoryo. wag nilang hayaang pakialaman ng taga ibang lugar ang kanilang lupain ng sa ganun hindi na maulit ang ganito. hindi sa lahat ng pagkakataon,mananahimimik na lang at mag sasa walang kibo. bakit ako ganito, wala lang, taga Atuyan lang naman ang pamilya ng asawa ko. may nagawa ba kang mga tagaguinsaugon ng myrong mga aali-aligidna mgatagaibang lugar dyan. WALA??? kasi wala silangpakialam kahit sa sarili nilang lugar........???? kung kinakailangan na my mag buwisng buhay para sa ikakaayos ng isang barangay o bayan, andun yun sa mga naninirahan don. sino gusto nyo na magtanggol at mag protekta ng lugar nyo. mga taga maynila ba? mga taga Laguna ba? mga taga mindanao ba??? kayokayo ang magtatanggol sa lugar nyo parahindi na maulit ang ganito. baka pati pamilya ng asawa ko madamay. wag na anting intayin pa na maulit ulit ito, sana lang.
Allan Jacinto | jacintoallantroy@yahoo.com | Cabuyao, Laguna | Cabuyao, :Laguna
Friday, March 19, 2010 at 07:50:58 PM PST

job well done mayor rico.. you're such a good leader.. you did a very good jod in making our town prosperous..keep it up.
mhee | ms_inevitable@yahoo.com | ayahag, st.bernard so. leyte | cebu city
Tuesday, March 16, 2010 at 09:54:45 PM PST

Also, I was taking pictures of the landslide. But even though its greener now, I still feel the hurt and sadness and I pray for the people who lost their loved ones. and I want to thank our Mayor Rico (he's my relative). I was there when he visit my relatives who died in Panian. And i want to thank him for helping my sister. And I love the market in St Bernard. Its really growing. We just have to help and love one another. GOD BLESS
maria anajao chavez | mariachavezforjc@gmail.com | panian, saint bernard, southern leyte | beaumont ca
Saturday, March 13, 2010 at 07:02:32 PM PST

I was just there a couple months ago and I had fun spending time with my friends and family. I love it there. Especially when we do laundry in the river. I would love to go back there soon. Saint Bernard is becoming very beautiful. I like to ride the habal habal. I want to hi to my mom Persing, my sister Linda, nining, and Miraflor. Hi to my Nanay Agida and Tatay Bonie. Miss you and love you guys. GOD BLESS!
maria anajao chavez | mariachavezforjc@gmail.com | panian, saint bernard, southern leyte | beaumont, ca
Saturday, March 13, 2010 at 06:48:22 PM PST

God bless saint bernard ang juta ta nga gikatawhan.unta kta dli nto basulon ang uban nga tawo dpat magtinabangay kita pra sa kauswagan sa ato nga lungsod...mao rna ako masulti god bless to all.....
roy | kaiser_dalan@yahoo.com | san isidro st.bernard | manila
Saturday, March 13, 2010 at 11:35:11 AM PST

God bless saint bernard ang juta ta nga gikatawhan.unta kta dli nto basulon ang uban nga tawo dpat magtinabangay kita pra sa kauswagan sa ato nga lungsod...mao rna ako masulti god bless to all.....
roy | kaiser_dalan@yahoo.com | san isidro st.bernard | manila
Saturday, March 13, 2010 at 11:34:03 AM PST

masaya aq na my improvement na ang st.bernard kaya salamat sa lahat ng concern sa kalambuan sa atong lungsod lalo na sau mayor rico.congrats nga pala sa lahat ng taga malibagonians im so proud of u sa nadawat ninyo nga award hapy jod q ky wala nasayang ang aqng paghimo ug lalagyanan ng basura pra sa amoa ang saya2 noh jejeje... e great q lng ang aking pamilya dha sa malibago marte family ingat kau dyan lagi luv u ol!god bless u ol!
enaid | dianemarte_18@yahoo.com | malibago st.bernard so. leyte | bacoor cavite
Friday, March 12, 2010 at 08:31:14 PM PST

keep the change st.bernard
dodong | bolod bolod | bolod bolod
Tuesday, March 09, 2010 at 04:58:36 AM PST

kawawa na man lugar nyo..putol2x ba mga kalsada dyan sa st> bernard hindi semento..yan ba talaga ptcture sa lugar????yan sabi ni nnoy kung walang kurapt walang mahirap..
boto patroller | cebu city | philippines
Tuesday, March 02, 2010 at 04:46:03 AM PST

tan awa sa ibabaw nga hulagway ing.ana pa ka looy ang lungsod sa st.bernard nga ang mga LIM pa ang ngdumala..magmata tah mga tawo kung unsa ang atong lungsod karon progresibo kaayo nga lain na ang naglingkod sa pwesto..moingo cla nga ang mga project sa lungsod gkan sa gobernador??pagkabakakon ba ninjo...gkan na sa mga NON GOVERNMENT ORGANIZATION sa gawas nga nitabang sa ST> BERNARD gumikan sa bag.o nato nga mayor..magcge cja travel abroad pra lang naa motabang nja..wa jud na nitabang ng taga PROVINCE gumikan kay kontra nila nag mayor...sa usa lang ka termino nabag.o na ang lungsod sa st.bernard..sa taga st.bernard kanang semento from TAMBIS 2 to CATMON dli na sa congressman ug gobernador gikan na sa ASIAN DEVELOPMENT BANK through the effort sa mayor
st. bernard lover | me_hindag_an@y.c | so. leyte | so. leyte
Tuesday, March 02, 2010 at 04:40:59 AM PST

to all himatagnons..as a himatagnons we know that our beloved mayor is the best of all d best mayor in southern leyte..we are proud that our town is a progressive municipal..our town will be recognized by the president of the philippines because of the effort of our beloved mayor..thank you mayor for making our town well known over the world because of your galing at talino unlike others their money will the capital,they invest their money for serving the saint bernard
bangaw | akoang_simula@y.c | southern leyte | philippines
Tuesday, March 02, 2010 at 04:29:12 AM PST

ANG MGA KALAMBUAN SA LUNGSOD NAHITABO TUNGOD SA PUNDO NI MIAN UG OGING MERCADO UG SA MGA KONSEHAL NGA GIANGKON NI RICO RENTUZA NGA IYANG ACCOMPLISHMENT. ---- ANG PUNDO NGA GIHIMO SA CR SA TERMINAL GIKAN DAW SA MGA DONORS PERO NGANO MAN NGA NAAPIL MAN NI SA BUDGET ALLOCATION SA LUNGSOD? HAIN NA MAN ANG KWARTA SA MGA MI-DONATE PARA NIINI? USA RA NI SA MGA MISTERYO NGA ANGAY MASAYRAN SA TANAN. ---- DI NA MABANGBANG ANG KADAUGAN NI JOYLIM... NATARANTA NA ANG KONTRA MAO MAGBANTAY TA KAY BASIN UG MOGAMIT UG PAAGI NGA DI MAAYO ARON LANG MAGPABILIN SA GAHOM.
Hippo | Kauswagan | St. Bernard, Philippines
Wednesday, February 24, 2010 at 02:27:47 AM PST

salamat kaayo mayor rico sa imong pagpaningkamot nga makab.ot namo ang among pangandoy sa atong lungsod...GOD BLESS
jabawokies | lim_supporters@y.c | bolodbolod | st.bernard,so.leyte
Tuesday, February 23, 2010 at 06:06:14 AM PST

isip usa ka lumul0pyo sa lungsod sa st. bernard,akong dakong pasalamat sa atong maantigo ug boutan nga mayor Hon. Rico C. Rentuza...Mga taga Saint Bernard magmata kita sa umaabot nato nga piniliay,nasayod kta nga ang atong lungsod karon progrisebo na tungod sa atong mayor,di ba nasayod tah anah??nakita man nato ang atong gitanom niadtong unang piniliay kita ghapon mga taga st. bernard ang nag ani sa maong gtanom..naani nato ang mga proyekto kron sa atong namuno nga wa nato natagamtaman sauna nga ang mga LIM pa ang namuno..naani nato ang mga JOIB FAIR para ABROAD,CONCRETE ROAD TO CATMON,SPORTS LEAGUE,TERMINAL,STREET LIGHTING OF BARANGAY,BARANGAY IMPROVEMENTS,YOUTH ORGANIZATION ug UBAN PA..ingani ka anindot ang lungsod sa st. bernard karon..isip usa ka clan sa CADAY,parente ko ni JOY LIM tnuoray,ilhan kaayo nga ang ilang pagpamaryente dli tnoud nga kinasingkasing..nganu??usa pa cla mamaryente nga hapit na eliksyon.bsag ngkaila na me sa iyang gihimo nga clan sa carnaga sunod kita namo wala na,bsag pgtawg lang ug GAW,PARENTE KUMUSTA??wa jud..unsa man ng inyo?? pamarente o pamulitika/?sa lain na pud nga bahin...daghan ko ug mga amigo sa youth nga namalhin na sa organisasyon ni ante Joy ang SILAOB..Nganu namalhin??kay tungod sa kwarta,naay usa ka youth president na b4 sa ST.ISIDORE PARISH nibalhin tungod kay gastohan sya sa iyang BAR EXAM,naa pud dha CHApTER PRESIDENT SA CATMON SA SILAOB nga nibalhin kay tungod PAESKWELAHON ug college kung makadaog c joy..sure mo anang iyang pasalig??bisan pa unsa na sila ka kwartahan di ta kasalig nila kay di lang kamo ang gpasaligan...SALIG LANG AYAW LAUM..dghan mo..wa moy baruganan anah..sauna moingon mo solid mo ni rico den kron solid na pud mo ni JOY..ingana ba diay kamabaw inyong baruganan??ingon pud mo nga solid mo ni joy pero kung di matuman ang iyang gpasalig mahimong liquid..di na matawag nga solid...kay nganu??nag eskwela man kaha mo..mura ra mo ug ice dali matunaw way baruganan sa inyong pgkatao..magmata kita SAINT BERNARD..
caday clan | amp1954_great@yahoo.com | Saint Bernard | Southern Leyte
Sunday, February 21, 2010 at 12:00:34 AM PST

tinood jud!!bisag dugay nako wala kauli ramdam ko ang improvement ng himatagon!tungod sa atong bag ong mayor..n c rico rentuza..unta manghinaot ko na dili cja pareha sa uban nga opesyales na CORRUPT!!!!!!!!!!GOD BLESS SA IMO MAYOR!!!
arvin c | vin0577@yahoo.com | lotao zone,st.bernard so.leyte | mandaluyong city,manila
Monday, February 15, 2010 at 07:18:32 PM PST

TANAN MAN SIGURO LEADER SA ST.BERNARD MAY NAHIMO???ANG UBAN LANG SUKWAHI SA ATONG MGA TAGSA TAGSA NGA EXPECTATION UG GUSTO..TAWO RA MAN LAGI..ANG DATING MAYOR NGA SI SIR FELIX MAY NAHIMO MAN SIYA..PERO LAHI LANG ANG PROCESSO..SI RICO SA LAHI SAD ANG PROCESSO UG STYLE NIYA...KANYA KANYANG STYLE RAMAN NING PAGDALA..USAHAY BULGAR USAHAY BRUTAL....HEHE HE..TANAN MAN GUSTO MAKASAPI PERO MANGHINAUT UNTA TA TANAN NGA UNTA ANG NAHILIN LANG ANG KUHA-ON UG KURAKUTON DILI DAAN KUHA-AN ANG BUDGET..HULATON NGA MOSOBRA..ARON ANG PROJECT MAHUMAN KAJOD NGA ANINDOT UG DILI SUB STANDARD...OK RA MAN ANG MANAPI...PERO HUNA HUNA-ON PUD UNTA ANG KAAYUHAN SA TANAN DILI LAMANG ANG KAUGALINGON...MAMATAY RAMAN GIHAPON TA...HALA KA..SIGE KANG PANGURAKOT BASIN MAGBASOL KA SA KAULAHI-AN....PERO MORAG DUGAY PA ...HE HE SIGE LANG...
FRESH AIR VILL | MARS
Sunday, February 14, 2010 at 12:26:58 PM PST

kanatong mga taga st.bernard..manghina-ot unta kitang tanan nga ang tanan tawo sa st.bernard ug sa uban pang mga baryuhan nga unta maka-antigo na sila musunod sa tinoud nga pinili-ay..dili na unta kita mahaylo sa mga kwarta nga ihatag sa atua..butaran ta ang tinud anay nga maantigo ug may katakos sa pag dala ug usa ka lungsod..nasulayan na nato karon ug nakita na nato ang kauswagan sa atong lungsod..gusto paba kita nga mobalik sa kanhi-ay nga mamumuno..??????ato ba diay nga kaon ug balik ang usa ka pagkaon nga makahilo bisan ug ato na kining nasulayan????oi!taga st.bernard pagmata..ang pagdawat ug kwarta isip baylo sa imong pagbuto sa usa ka tawo..pareha ra sad na,,sa imong gibaligya ang imong anak nga babaye sa usa ka adunahan nga lalaki..nga wala ka kasabot ug unsaon ang imong anak pipila ka bulan human sa iyang paghatag sa imong kwarta nila...si joy lim..kon makahinomdom ko they are not residing in the bolod bolod..but because they dont have the chance to win in the barangay himatagon..so they find somewhere else that they are winnable like bolod bolod..so taga bolod bolod..musugot ba mo nga hinganlan mo ug bugo ug buta sa katutuhanan...its up to you to decide...
gigars | france
Sunday, February 14, 2010 at 12:09:11 PM PST

TINOOD JUD WALAY NAHIMU NG MGA LIM SA ATONG LUNGSOD. PURO RA PATAMBOK SA BULSA. PASTILAN SAUNA PERTI JUD LUOYA SA ATONG LUNGSOD. MAKUMPARA NAKO KATONG MAG ULIAN PAKO.MATOG KO SA BUS,,MAKAMATA LANG KO UG MAKAILA KO NGA ST.BERNARD NA KAY ANG DAN PERTI KA LUBAK LUKAK, MGA TULAY PERTENG GABUKA. MAAYO RA NAILISAN C LIM KAY NAILISAN NA PUD ATONG MGA TULAY,ROAD,TERMINAL. LIPAY JUD KO. KITANG MGA TAGA ST.BERNARD BUGO NA JUD TA KUNG MUBUTAR PA TA NILA. THANK YOU VERY MUCH FOR OUR NEW MAYOR AND SUBORDINATES. KEEP UP YOUR GOOD DEEDS.
MICHELLE BOKNAI | michelle_boknai@yahoo.com | himatagon | OREGON USA
Wednesday, February 10, 2010 at 05:29:56 PM PST

visit also the town's website for more updated stories and snapshots.... www.saintbernard.gov.ph
himatagnon | janearaneta01@yahoo.com.ph | Saint Bernard, Southern Leyte | Philippines
Tuesday, January 19, 2010 at 12:54:02 AM PST

nandito ako ngayon nagttrabaho sa ibang bansa,marahil ang puso at isipan ko ay nasa ating lugar pa rin.Ang pamilya ko ay sa Manila nktira. Pero ang nanay ko na si Diding Eyoy nasa Carnaga parin.May kapatid at mga pamangkin akong biktima sa Guinsaugon landslide.nagpasalamat ako s lahat na tumulong at nagdasal noong lanslide at patuloy nating ipagdasal ang lahat na biktima at survivor. Nagpasalamat din ako sa ating butihing mayor at sementado na ang kalsada, mula town hanggang Catmon. congrats mayor!,sa iyong pagpuporsige sa kalsadang matagal ng pangandoy sa mga taga baryo.GOD Bless us always.
pedro (titing) sescon | petersescon@yahoo.com | carnaga, st. bernard southern leyte | Al Ain, Abudhabi, United Arab Emirates
Monday, January 18, 2010 at 02:59:08 AM PST

Hello to all of you there in St. bernard. May you prosper, healthy, and aiming high for progress.I visited my birthplace last june of 2007 although it is quite progressive the roads aere still the same when I left in the year that was 1975. I think it is a high time that government officers in the area will look into the real problem. People migrated to other place because they felt forsaken and used for thier polical self centeredness.
rodolfo d. odarve | cesrdarve@yahoo.com | Himos-onan St bernard southern Leyte | cagayan de Oro City, Mindanao Philippines
Wednesday, January 13, 2010 at 07:45:59 AM PST

MAAJONG ADLAW SA TANANG TAGA SAN ISIDRO LABI NA SA AMONG INAHAN NGA SI DELIA UG MALDO CERVANTES UG SA TANANG NAMONG MGA EGSOON.MANANG BENING,NENANG FORTUN AND FAMILY,NENANG NENENG AND FAMILY,NINONG DOMING AND FAMILY.HAPPY NEW NEW KANINJONG TANAN!!!!!!!!
GRACE MALAYAG CERVANTES | g_cervantes14@yahoo.com | SAN ISIDRO,ST. BERNARD SOUTHERN LEYTE | BARCELONA, SPAIN
Tuesday, January 12, 2010 at 11:46:58 PM PST

wow saint bernard.....!!!!!
ryan | ryan77812000@yahoo.com | tambis | tambis / local voys founder
Friday, January 01, 2010 at 07:54:30 PM PST

viva st bernard
ryan | ryan77812000@yahoo.com | sitnab | sitnab
Friday, January 01, 2010 at 07:40:29 PM PST

hi, sa tanan nga taga san isidro ug taga st. bernard merry xmas sa inyong tanan, ilabi na sa mga taga san isidro sa ahong mga igsoon, bro carding, manang fracia ug sa tanan nga mga kaparentihan diha. regards god bless san isidro, god bless st bernard,.............salamat
bernard mosquito | xirb1960@yahoo.com | san isidro, st. bernard, southern leyte | caloocan
Friday, December 25, 2009 at 08:40:21 AM PST

mabuhay st. bernard!!!!...nice na kaau ang a2 lungsod kron...dghan na improvement....i wish mg pdayon ni 4-ever...tnx sa ng paluyo ani esp. 2 mayor rico...move further st. bernard...go 4 change...go himatagnon!!!!!
ethel palero costacorta | ethel_mar28@yahoo.com | lotao zone st. bernard so. leyte | makati city
Saturday, December 19, 2009 at 07:25:43 AM PST

KAMUZTA KAMONG TANAN DIHA SA SAINT BERNARD? LONG LIVE SAINT BERNARD!! I WOULD LIKE TO EXPRESS MY HEARTFELT GRATITUDE TO ALL THE PEOPLE WHO HELP BRGY. GUINSAUGON TO OVERCOME ALL THE TRIALS COME. I WOULD LIKE ALSO TO THANK AND CONGRATULATE OUR BELOVED MAYOR, HONORABLE RICO RENTUZA FOR HIS EFFORT AND TIME, HIS LEADERSHIP, AND HIS MANAGEMENT, JUST TO MAKE OUR MUNICIPALITY IMPROVED AND PROGRESSIVE! I HOPE THAT SOMEDAY, WHEN I CAME BACK TO OUR PLACE, IT WILL BE MORE PROGRESSIVE AND LOTS OF IMPROVEMENTS. AGAIN, THANK YOU MAYOR RICO RENTUZA, GOD BLESS YOU! MORE STRENGTH! MORE POWER! "GO FOR CHANGE" "LONG LIVE SAINT BERNARD"
emerson | emerz15@yahoo.com | Guinsaugon, Saint Bernard, Southern Leyte | Zamboanga del Norte
Saturday, November 28, 2009 at 04:54:56 AM PST

lipay au ko sa akong nakita sa st. bernard karon kay daghan jud xay improvements.WWWOOOOWWWW NGANUNG KARON PAMAN NI?????????????i tot di najud ni mahitabo ang pag bag-o sa atong lungsod:::))))))))im so proud sa mga tao nga nagpaluyo aning mga bag-o na proyekto sa atong lungsod kay ug dili ninyo wala gihapoy mabag-o aning atong lugar. i hope magpadayun ni xa ug dili kay sa premiro lang...GOD BLESS......GGGOOOOOO FOR CHANGE ST. BERNARD!!!!!!!!!!!!!!
ZZZZ | yadzky@yahoo.com | center zone, st. bernard southern leyte | cebu city
Friday, November 20, 2009 at 07:17:42 AM PST

hi, to our beloved barrio captain,diha sa atong mahal nga san isidro, mrs benita mosquito lambino and to all members of her administration,saludo ako sa mga programa nga inyong nahimo diha sa atong barrio,hinaut pa unta nga mauswagon pa sa mga umaabot pang mga tuig, ang atong mahal nga barrio lakip pod ang atong lungsod st. bernard god bless san isidro, god bless st. bernard god bless philippines.....................bernard
bernard mosquito | xirb1960@yahoo.com | san isidro, st. bernard, so. leyte philippines | caloocan/ ksa
Friday, November 13, 2009 at 02:44:06 AM PST

lets pray for st.bernard to be prosperous and peacefull'.
serlu concha | serlu_concha@yahoo.com | st.bernard southern leyte | nottingham UNITED KINGDOM
Wednesday, November 11, 2009 at 09:18:34 PM PST

hello sa tanang mga taga san isidro,ug taga matagon...hinaut unta nga nahatagan nata ug dakong leksyon sa nahitabo nga landslide..ug panghinauton nalang nATO molambo pa ug maayo ang atong lungsod...
grace crevantes opay | gcervantes@yahoo.es | san isidro st. bernard so.leyte | barcelona,spain
Tuesday, November 03, 2009 at 11:58:34 AM PST

i just hope sa lahat ng mga victims sa landslide at sa lahat ng tao na walang talaga tayong ibang makakapitan kungde ung nsa taas lang have faith and let us keep on prayaing everyday wag tayong makalimot sa pagtwag sa Kanya..God Bless Us All
razel bulactin | razelbulactin@yahoo.com | panian st. bernard, so. leyte | sta. ana manila
Monday, October 19, 2009 at 02:22:30 AM PST

good day mga amigo/amiga diha sa atong mahal nga st. bernard, pasensya na mo about my negative comment to the previous mayors/ and leaders diha sa ato,matingaa man ka nga ngano man karon duna may mga improvements ang atong lungsod, pero sa kadugay nga panahon wala man tay nakita nga maajo sa mga kanhing mga leaders di ba? pila pa lang ka buwan or tuig si mayor rico,pero maajo na ang ijang padagan despite nga oposisyon sya diba? wa ko makaila nija personaly, kay dugay na ko nga wala diha sa ato,nakita ko lang nag mga improvements niadtong bakasyon naho last may this year.bravo mayor keep up and more power.............god bless st. bernard god bless southern leyte........
bernard mosquito | xirb1960@yahoo.com | san isidro,st. bernard, so. leyte | jeddah ksa.
Thursday, October 15, 2009 at 09:40:16 PM PST

TINOOD JUD WALAY NAHIMU NG MGA LIM SA ATONG LUNGSOD. PURO RA PATAMBOK SA BULSA. PASTILAN SAUNA PERTI JUD LUOYA SA ATONG LUNGSOD. MAKUMPARA NAKO KATONG MAG ULIAN PAKO.MATOG KO SA BUS,,MAKAMATA LANG KO UG MAKAILA KO NGA ST.BERNARD NA KAY ANG DAN PERTI KA LUBAK LUKAK, MGA TULAY PERTENG GABUKA. MAAYO RA NAILISAN C LIM KAY NAILISAN NA PUD ATONG MGA TULAY,ROAD,TERMINAL. LIPAY JUD KO. KITANG MGA TAGA ST.BERNARD BUGO NA JUD TA KUNG MUBUTAR PA TA NILA. THANK YOU VERY MUCH FOR OUR NEW MAYOR AND SUBORDINATES. KEEP UP YOUR GOOD DEEDS.
BOKNAY | boknai_leyte@yahoo.com | st.bernard,so.leyte | california,usa
Wednesday, October 14, 2009 at 07:37:12 PM PST

Para nimo Bernsal Odulas: Kala-in pod ninyo nga inyo man gisundog ang THEME ni Mayor Rentuza? ONWARD ,GO FORWARD! Kung bo-ot raba huna-huna-on kana sila ni Joy Lim Bungacaras walay nabuhat sa St. Bernard. Kahinumdum ka sa Guinsaugon Tragedy? Imbes motabang ang mga dumptruck nila ngadto sa nahitabo-an, unsay gibuhat nila? Ilang gipa adto sa Cabali-an kay mahadlok gamiton ngadto sa Guinsaugon. Unsa may gibuhat nila sa mga relief nga nahanaw man sama sa bula? Ayaw pataka-taka ug istorya kay kana mga Lim walay nabuhat na dinhi-a sa atong Lugar!
boknoy | arnold@yahoo.com | st bernard | st bernard
Tuesday, October 13, 2009 at 01:54:38 PM PST

hi, kumusta na mga amigo amiga,may improvement naman diay ang atong mahal nga st. bernard, medyo gamay pero ok na sa 4rth class municipality nga pareha sa atong lungsod, kompara sa mga ming agi nga panahon, thanks to the new mayor rico rentuza,more power to you mayor, god bless st. bernard, god bless southern leyte..........
bernard c. mosquito | xirb1960yahoo.com | san isidro, st. bernard , so. leyte | jeddah, ksa.
Friday, October 09, 2009 at 05:59:42 PM PST

We are looking for a friend who hails from St. Bernard, Southern Leyte. Her name is Daisy Megraso (maiden name). We don't know what barangay she came from but we're sure she's from St Bernard. She graduated (Chem) from the Univ of San Carlos in Cebu City, in 1980. I am searching for her in behalf of her classmates in USC. She has a sister named Brenda. My name is Jun Jimenez. Please email any information to jnln_2000@yahoo.com. May the good and merciful Lord continue to pour his blessings to the people of St Bernard especially who are still recovering from the landslide tragedy. Daghan kaayong salamat!
Jun Jimenez | jnln_2000yahoo.com | Cebu City, Phils | Pennsylvania, USA
Monday, September 07, 2009 at 09:45:39 AM PST

mag-ampo ta sa kanunay nga unta dili nato pasipad-an ang atong saint bernard.bisan sa atong kakabos ato kining panalipdan niadtong mga politiko nga hakog sa gahum,ug ang ila rang kaugalingon ang gituman.
boyax | boyax_anduyan@yahoo.com | malibago,saint bernard,southern leyte | seoul,south korea
Friday, September 04, 2009 at 01:58:09 AM PST

Im a proud bolodbolodians, our barangay now is one of the progressive barangay of St. Bernard...Thanks to our barangay captain c ate joy lim bungcaras...we will support her... onward,go forward,town of st. bernard!!
Bernsal Odulas | detskie28@yahoo.com | Bolod2, St. Bernard, So. Leyte | St. Bernard
Tuesday, September 01, 2009 at 12:49:48 AM PST

Ag St. Bernard kron dghan na ug improvements thanxs sa council
Janine Reyes | jareyes@yahoo.com | Saint Bernard | Cebu City
Tuesday, September 01, 2009 at 12:26:50 AM PST

i think if not mistaken dile gani city ang St. Bernard. thank you.
thessam | balobalo@yahoo.com | Ozamis city | Manila
Wednesday, August 19, 2009 at 08:59:53 AM PST

slamat s lht ng 2mulung s ginsaugon tragedy,more blessngs 2 cum.
shiosound@ymail.com | brgy.mercedes silago so.leyte | san andress bukid manila | hala kalooy noh,naot nga nahiluna cla s kamut s ginoo.
Sunday, August 16, 2009 at 08:32:49 PM PST

slamat s lht ng 2mulung s ginsaugon tragedy,more blessngs 2 cum.
shiosound@ymail.com | brgy.mercedes silago so.leyte | san andress bukid manila | hala kalooy noh,naot nga nahiluna cla s kamut s ginoo.
Sunday, August 16, 2009 at 08:11:00 PM PST

Please visit the municipal website of Saint Bernard for latest images and developements www.saintbernard(dot)gov(dot)ph - please change the (dot) word to(.), I just do it that way to avoid banning the word because of spamming.
azzkikr79 | azzkikr79@yahoo.com | st. Bernard | st. bernard
Saturday, August 15, 2009 at 11:20:08 PM PST

Please visit the new Saint Bernard Municipal Website for the latest images and improvements of our town. www.NO SPAM THIS SITE..ph Thank you!
azzkikr79 | azzkikr79@yahoo.com | saint beranrd | saint bernard
Saturday, August 08, 2009 at 06:41:34 PM PST

Saint Bernard So. Leyte, isang bayan na aking namulatan . ipinanganak ako sa brgy. Magbagacay lugar ng aking ama at lumaki naman ako sa lugar ng aking uliran at mapagmahal na ina ang brgy. Bolod-bolod Saint Bernard So. Leyte , Ang nangyaring landslide sa guisa-ogon ay maging aral sana sa ating lahat. sana huwag nating kalbuhin uli ang ating mga kabundokan para hinde na maulit muli sa susunod pa nating lahi ang masamang pang-yayaring ito. maraming nagbuwes ng buhay dahil sa ating kapabaya-an. may pinsan akong nalibing ng buhay kasama ang tatlo niyang mga anak nawa sila ay nasa mabuting kamay na ng dios. at sa lahat ng mga nawalan ng mga mahal sa buhay. condolence. GOD BLESS U ALL. and thank you
Amelia (Amy)Gorme Togonon Pavles | BOLOD_ BOLOD ST. BERNARD SO. LEYTE | VIENNA, AUSTRIA EUROPE
Saturday, August 08, 2009 at 02:19:52 AM PST

i was there that tragedy was happen since i was in a school at the time when my classmate were playing inside the school at the front of the place were it happen........i beleive that GOD love his people in guinsawgon...because god did not allow his people to commit sin......i always pray to god that all of us there are keep from sinning...god bless guys...
gorme,amon | a_gorme@yahoo.com | bolodbolod st.bernard so. leyte | valencia city bukidnon
Thursday, August 06, 2009 at 07:02:03 PM PST

The images you've posted here were very useful. I was just wondering...how are the people holding up there in Guinsaugon? Are the people still receiving help from the local/ national government up until now? I hope you could send your reply to my personal e-mail: kc.papica@yahoo.com. Thank you very much! God bless the people of Guinsaugon, and Mabuhay!
Kc Papica | kc.papica@yahoo.com | Makati City | Makati City
Monday, July 13, 2009 at 08:55:43 AM PST

thanks for the very informative pictures that you upload.. it is our lesson to mother earth for the tragedy happened.. we must move now we should start planting trees.. we challenge our local goverment to have a massive tre planting here in our province... if you need seeds like akle tree seeds dont hesitate to contact me.. thanks .. and best regards..i think general danil lim is from st bernard..
jonas cobales aguilar | jcaj_aguilar@yahoo.com | san jose malitbog southern leyte | cagayan de oro city
Tuesday, July 07, 2009 at 05:41:34 PM PST

THERE'S A BIG IMPROVEMENT IN TOWN, I COULD TELL, EVEN THOUGH I'VE NEVER BEEN BACK IN TOWN FOR ALONG TIME. BELATED HAPPY FIESTA.
laila parone | lailaparone@yahoo.com | st. bernard so. leyte | CALIFORNIA
Saturday, June 06, 2009 at 01:09:20 AM PST

...pls donnot use this site for personal and political fights, be professional guys...have respect! thank you
Charito Mencide Nunez | nunezcharito@yahoo.com | Tambis 2, Saint Bernard, Southern Leyte | Chicago, Illinois, USA
Sunday, May 31, 2009 at 07:49:33 AM PST

HEY BATSU, FOR YOUR INFORMATION, THE “ANAESTHESIA CASE” HAS ALREADY BEEN ELEVATED FOR EVALUATION AND INVESTIGATION TO OUR PEOPLE’S GOVERNMENT MOBILE ACTION (PGMA) UNIT. CONTRARY TO YOUR ILLOGICAL PERCEPTION, I DID NOT KEEP A BLIND EYE AND A DEAF EAR ON THE MATTER AS I IMMEDIATELY REPORTED IT TO OUR OFFICERS FOR PROPER ACTION. MAN, I JUST COULDN’T HELP BUT WONDER ABOUT YOUR ADVERSE AND EXTREMELY RIDICULOUS REACTION TO MY COMMENTS AND OBSERVATIONS. NAKAKATAWA KA, BRO, BUT YOU’RE BEING A SHY TOO PERSONAL ON YOUR REMARKS. COULD IT BE THAT YOU’RE RELATED TO SOME “VULTURES” WITHIN THE RENTUZA ADMINISTRATION THAT I MENTIONED? OR YOU ARE A “VULTURE” YOURSELF? KAKAIBA KASI ANG REACTION MO EH. IT WAS AS IF MY COMMENTS HIT YOU RIGHT SMACK ON THE FACE. WELL, IF YOUR INTENTION IS TO DEFEND MAYOR RENTUZA’S LEADERSHIP, I'M SORRY BUT YOU DON’T COME ANY CLOSER TO YOUR OBJECTIVE AS THE GOOD TOWN CHIEF HIMSELF CERTAINLY WOULDN’T REACT TO CRITICISMS THE WAY YOU DID. I WOULD LIKE TO STRESS THAT MY OBSERVATIONS ARE ONLY MEANT TO ENCOURAGE HIM TO FURTHER THE GROWTH OF ST. BERNARD AND WARN ABOUT THE PRESENCE OF CORRUPT OFFICIALS IN THE MUNICIPAL HALL AND NOT TO CRITICIZE HIS NOBLE EFFORTS. NOW, LET ME ASK YOU THIS: HAVE YOU YOURSELF, AS A NATIVE OF ST. BERNARD, DONE ANYTHING PLAUSIBLE FOR THE BENEFIT OF YOUR BELOVED TOWN? NONE, I SUPPOSE.
Jesse C. Ong | jesse28ong@yahoo.com | Manila | Sta. Rosa City
Wednesday, May 20, 2009 at 11:24:23 PM PST

Prayer for those people who past away and we look forward for tomorrow's and remember that God has a plan of everything what is happened. We learned some lessons, respect and gained discipline. Thanks for all the people who helps. This remote town became so bold in the map after the tragedy, I hope this could be the start of a brightier tomorrows for all the people in this town and recovered all the lost. You and I growing up in this little town or barangay will never forget where we came from, whatever walk of life's we are. One day you'll find a way to going back soon and refresh your life and memories. Please everyone put some picture of a new St. Bernard or barangay's of st. bernard...., Thanks from "laking Panian"
small boy from Panian | egorms@gmail.com | Panian | St. Bernard. Souther Leyte
Saturday, May 16, 2009 at 10:50:02 PM PST

hai to my family in saint bernard.oclarit family and inso family of course my batchmate 2006-2007.thank you for supporting brgy.guinsaugon...
rosemarie oclarit | rosemarie_oclarit2002@yahoo.com | sitio maria socorro st.bernard southern leyte | door 2 zamora apartment ibarra street pari-an cebu city
Monday, May 11, 2009 at 08:13:46 AM PST

HELLO EVERYONE...THANK YOU FOR ALL THE SUPPORT OF ST. BERNARD,SO. LEYTE. NOW, I CAN SEE A LOT OF IMPROVEMENTS. THANK YOU FOR OUR NEW MAYOR AND ALL SUBORDINATES WHO ARE THE INSTRUMENT OF OUR ALMIGHTY MAKING ALL IMPROVEMENTS POSSIBLE. ALL WE NEED IS TO PRAY AND NOT LOST HOPE TO MAKE OUR TOWN MUCH MORE BETTER. WE WILL JUST PRAY AND WAIT MORE BLESSINGS WILL COME. FOR THINGS GOING ON OUR NEW MAYOR NEEDS OUR SUPPORT ALSO. HE CANNOT DO THINGS MUCH MORE POSSIBLE WITHOUT OUR SUPPORT. EVERYONE OF US CANNOT SERVE THE MASTER AT THE SAME TIME. IT TAKES MORE SUPPORT AND EFFORT AS WELL AS ENOUGH TIME TO MAKE ALL THINGS POSSIBLE. SINCE NONE OF IMPROVEMENT OF OUR TOWN PRIOR TO OUR NEW MAYOR SO,THIS WOULD TAKE ENOUGH TIME AND MORE SUPPORT TO EVERYONE. ATTY. RICO RENTUZA AND SUBORDINATES MAY YOU KEEP UP YOUR GOOD WORK AND DEDICATION. MAY YOU HAVE GOOD HEALTH AND BLESSINGS. MAY GOD BLESS US ALL.IM PROUD FOR ALL OF YOU. IM POSITIVE AND DO BELIEVE OF YOUR CAPABILITIES ATTY.RENTUZA. NOW, OUR NEW TOWN CAN BE PROUD OF. THANK YOU VERY MUCH YOU GUYS.
BERNADETTE | sanico@yahoo.com | MA,SOCORRO,ST.BERNARD,SO.LEYTE/TAMBIS 2 | ARIZONA,USA
Friday, May 08, 2009 at 07:37:49 PM PST

Granting without conceeding that what you have mentioned below is precise and correct Mr. Ong, then what have you done so far being a writer for PAGCOR previously? Did you just simply shut your mouth and better behave as if nothing really had happened? C'mon, you could have done your part supposedly at that time. Why walk if you can fly?(excerpt from Penshoppe). Action speaks louder than words. Ang kanhi St. Bernard nga nahilukapa ug nadagma, mibangon ubos sa liderato ni Mayor Rico Rentuza, namapha aron modagan pag-usab...Two years ago to date, you can spot the difference of St. Bernard from nothing to something respectively. Inspite of the fact that some of today's administration crew( some of the councilors) are just carried over from the previous administration who are not that supportive with Rico BUT the unified people of St. Bernard in and out of the country are providing their support.
BATSU | BATSU | Cabalian | Laguna
Friday, May 08, 2009 at 01:14:36 AM PST

I wish to thank Mayor Rentuza for taking time to lay his precious thoughts on my observations. I appreciate the current efforts being made by his administration to push St. Bernard forward. All the good things that we expect the town to be under Mayor Rentuza's reign can't be realized overnight, but at least something is being done to make them happen. One unsolicited advice to Mayor Rentuza though -- keep an eye on some individuals within your administration, especially the remnants of the previous leadership who gained notoriety in mishandling the town's financial concerns. During the PGMA medical-dental outreach that PAGCOR spearheaded in St. Bernard recently, I learned that the locals who availed of the dental services were charged a certain amount for anaesthesia when such and other medicines were provided by the state-run gaming firm for free. I work as a writer for PAGCOR and it surprised me that there were those who took advantage of the said humanitarian activity to earn some "dirty cash". Will someone enlighten me on this?
Jesse C. Ong | jesse28ong@yahoo.com | Manila | Sta. Rosa City
Wednesday, May 06, 2009 at 03:38:14 AM PST

TO ALL OF YOU WHO HELPED IN ANY WAY (FINANCIAL, MORAL, PRAYER, EVEN JUST SYMPATHY) THE GUINSAUGON LANDSLIDE AFFECTED FAMILIES, OUR PROFOUND THANKS AND GRATITUDE. WITHOUT YOUR SUPPORT, THE TRAGEDY WOULD HAVE BEEN TOO MUCH TO BEAR FOR ALL OF US. FOR THE GENEROUS AND KIND COMMENTS REGARDING MY ADMINISTRATION AS NEW MAYOR OF SAINT BERNARD, I'D LIKE TO EXPRESS MY APPRECIATION FOR RECOGNIZING OUR EFFORTS FOR CHANGE IN THIS OTHERWISE BEAUTIFUL TOWN. I AGREE WITH YOU THAT, WHILE LEADERSHIP IS NOT THE ONLY ELEMENT FOR CHANGE AND PROGRESS, IT IS A VITAL INGREDIENT TO SET THE VISION AND SPUR REAL DEVELOPMENT THROUGH CULTURAL AND STRUCTURAL CHANGE. SAINT BERNARD, PARTICULARLY THE GUINSAUGON SURVIVORS AND OTHER DISPLACED COMMUNITIES, IS NOW SLOWLY BUT SURELY ON ITS FEET AGAIN AND WITH THE NEW PARADIGM SHIFT, IS DETERMINED TO LEAPFROG TO PROSPERITY. WE HAVE SO MANY PROBLEMS AND CHALLENGES, BUT WITH GOD'S BLESSINGS AND THE COOPERATION OF ALL SECTORS AND WITH THE CONTINUED SUPPORT OF ALL YOU GUYS WHO HAVE GENEROUS HEARTS FOR THE DISASTER-STRICKEN COMMUNITIES, WE BELIEVE WE WILL PREVAIL. YES WE CAN. ONWARD SAINT BERNARD...
RICO RENTUZA | lgu_saintbernard@yahoo.com | Himbangan, St. Bernard, Southern Leyte, Phils. | Malibago, St. Bernard, Southern Leyte, Phils.
Tuesday, May 05, 2009 at 04:40:41 PM PST

pictures here are a little bit old. a lot of changes had been made in my town since the tragedy.
incus | krisher_newrish@yahoo.com | saint bernard, so. leyte | cebu city
Monday, May 04, 2009 at 01:19:31 AM PST

The photos of the town proper above somewhat give a clear picture of what St. Bernard is -- sleepy and lifeless. Even if more stores have sprouted in Himatagon, trade activities in the area remain dull as was during the first time I visited the town in 1998. I can't help but compare St. Bernard with nearby San Juan town as the latter bustles with more commercial activities. I wonder why St. Bernard can't be like San Juan with better trade establishments. Could it be that potential investors are shying away from St. Bernard due to the bad image that its previous officials had created? If only its resources could be harnessed properly, there's no reason why St. Bernard could not transform into a progressive town in a not so distant future. But then again, that much-needed transformation will only happen if the present town officials will endeavor to rid the municipal government of "vultures" who are out to drain the coffers of St. Bernard dry. Creating a better picture of the town starts with honest to goodness governance and Mayor Rentuza, I'm certain, knows what I'm talking about...
Jesse C. Ong | jesse28ong@yahoo.com | Manila | Sta. Rosa City
Tuesday, April 28, 2009 at 07:01:28 PM PST

Viva St. Isidore Labrador ! Patron of St. Bernard. May you help our government officials to do their duties and responsibilities with faith,sincerity and honesty. Protect us from all disaster.
sheanna | sheanna@yahoo.com | St.Bernard,So. Leyte | Canada,USA
Tuesday, April 28, 2009 at 04:05:07 AM PST

I stayed with my wife's family at the upper area of the New Ginsaugon Village for two weeks during our recent vacation in St. Bernard, and I would say that going to their place was literally and figuratively an uphill climb! Imagine walking several hundred meters from the village entrance and negotiating a rocky, unpaved road up to reach their house. The local government of St. Bernard, led by Mayor Rico Rentuza, should survey the area and at least do something to clear the community of rocks and pebbles that make driving through Guinsaugon Village such a dangerous venture. Even the drivers of the "habal-habal", a popular mode of transportation in Visayas and Mindanao, seldomly agree to wheel us up to my wife's place from the public market due to the unfriendly road conditions.
Jesse C. Ong | jesse28ong@yahoo.com | Manila | Sta. Rosa City
Tuesday, April 28, 2009 at 03:38:49 AM PST

I've been to St. Bernard twice primarily because my wife hails from there. From the first time I set foot on the town more than a decade ago until my second visit recently, St. Bernard, as I observed, has not shown any remarkable progress. Except for some minor infrastructure changes, there's not much pleasant things I could take note of. It could be that the past town officials have not made the necessary strides to push St. Bernard forward. When the Ginsaugon tragedy happened, financial aid poured in from various fronts, but I learned that the bigger slice of the pie went to several crooked individuals. I'll say that St. Bernard lags very far behind other rural towns in various aspects, but I believe that something could be done to make it progressive in the future. If the present town chief, Mayor Rico Rentuza, is genuinely sincere in his effort to push St. Bernard forward, then he should begin the gigantic task by identifying the crooks in his administration. The town's funds should be kept safe from these "vultures" and instead channeled into various developmental projects. St. Bernard undoubtedly has the resources to eventually metamorphose into a progressive town. It's just a matter of discovering and utilizing them properly. Mayor Rentuza, I hope, could make something work out of nothing.
Jesse C. Ong | jesse28ong@yahoo.com | Manila | Sta. Rosa City
Tuesday, April 28, 2009 at 03:07:07 AM PST

Let us continue to support St. Bernard especially Rico Rentuza(mayor) who was driving "change" before which has happened today, a dream-come-true! St. Bernard is and always will be a living proof that if and only if the people are united, change is always possible. I don't want to get back the previous St. Bernard that I have known. I can do it by my dedication and commitment to continuosly support the people behind CHANGE. Viva St. Bernard, I adore you....
nagpahipi nga lumulupyo | Himatagon, St. Bernard So. Leyte | Lexington, Kentucky
Sunday, April 26, 2009 at 09:27:06 PM PST

It's so long Time ago when i was a child.I was playing there with my cousin and her family, they were both died.I think my cousin and her mother?ThierHome is gone kaya magpapasalamat din ako sa lahat ng tulong.God Bless Us,let´s pray for them.
Victoriana Pal Rabe | Bolod-bolod st.Bernard so. Leyte Philippines | Meyerweg 7 Stemwede Levern Germany
Sunday, April 19, 2009 at 08:53:01 AM PST

I WOULD LIKE TO SAY THANK YOU VERY MUCH FOR ALL WHO HELPED AFTER THE TRAGEDY OF GUINSAUGON. FOR ALL NUNS,PRIEST, AMERICAN ARMY, GMA AND ABS CBN. THOSE VOLUNTEERS THANK YOU SO MUCH,PEOPLE LIVED NEARBY GUINSAUGON THANK YOU FOR HELPING. A LOT OF PEOPLE HELP IM SO THANKFUL TO ALL OF YOU. MAY GOD BLESS US ALL.
sam | sam_msa@yahoo.com | tambis2 | manila
Friday, April 17, 2009 at 06:27:47 AM PST

YES EXACTLY YOU'RE RIGHT..AS YOU CAN SEE THESE PICTRURES HERE NO IMPROVEMENTS DONE. THESE PICTURES HERE ARE TAKEN PRIOR TO OUR NEW MAYOR NOW, ALREADY A LOT OF IMPROVEMENTS. BEFORE, OUR ROAD IS LIKE A TYPE OF EXAMINATION WHICH IS THE FILL IN THE BLANKS AND VERY OBVIOUS HERE IN THESE PIC. ST. BERNARD NOW IS KIND TO BE PROUD BECAUSE HAVE ALREADY A LOT OF IMPROVEMENTS. THANK YOU SO MUCH TO OUR NEW MAYOR ATTY. RICO RENTUZA MAY GOD ALWAYS GUIDE YOU. MESSAGE TO EVERYONE ESPECIALLY WHO LIVE AT ST.BERNARD..VOTE WISELY AND TRUTHFULLY. VOTE NOT BECAUSE OF MONEY BUT VOTE BECAUSE OF JUSTICE AND PEACE.VOTE FOR THE RIGHT ONE ....THANK YOU VERY MUCH
SANDREA | san_drea@yahoo.com | st.bernard | manila
Thursday, April 16, 2009 at 08:27:07 PM PST

I LIVED TAMBIS 2, ST.BERNARD FOR 13 YEARS NICE PLACE,A LOT OF TREES AND FARM. WHEN I SAW THOSE PICTURES MY HEART MISSES MY HOMELAND WHERE I SPENT MY CHILDHOOD.I REMEMBER A SAYING GOES LIKE THIS..'THERE IS NO PLACE LIKE HOME'. I VISITED THE PLACE 2 AND HALF YEARS AGO. FEEL VERY PITY UPON LOOKING THE TRAGEDY. IN FACT, A LOT OF MY FATHER'S RELATIVES DIED.SANICO IS THE SURNAME OF MY FATHER. THOUGH I CANT HELP PERSONALLY BUT I CAN HELP SPIRITUALLY BY PRAYING THEIR SOULS. I BELEIVE GOD HAS A PLAN FOR EACH AND EVERYONE OF US. BY THE WAY, I WILL CONGRATULATE THE NEW MAYOR OF ST. BERNARD,SO. LEYTE.HIS NAME IS ATTY. RICO RENTUZA FOR MAKING A LOT OF IMPROVEMENTS OR OUR TOWN. THANK YOU VERY MUCH MAY GOD HELP YOU AND BLESS YOU WITH ALL YOU DO.WITHOUT OUR NEW MAYOR I CANT SEE ANY IMPROVEMENTS. WHEN I WAS STILL A CHILD I SEE OUR TOWN VERY POOR WITHOUT IMPROVEMENTS. NOW, WITH ATTY. RICO'S HELP OUR NEW MAYOR MAKE A LOT OF IMPROVEMENTS SUCH AS, NICE ROAD,NICE TERMINAL,STRONG FOUNDATION OF BRIDGES,AND A LOT MORE. BEFORE,AFTER TYPHOON OUR BRIDGE AT SITIO MA.SOCORRO DESTROYED BECAUSE NO GOOD FOUNDATION. NOW, THANK YOU GOD FOR HAVING OUR NEW MAYOR AS OUR HOPE COME TRUE. ATTY. RICO MAY YOU KEEP UP YOUR GOOD WORK. HOPE TO SEE YOU SOON AND CONGRATULATE YOU PERSONALLY. MAY THE PREVIOUS MAYOR WILL REALIZE AND GOD MAY ENLIGHTEN HIS MIND AND REGRET OF BEING CORRUPT. THANK YOU SO MUCH TO ALL WHO READ MY MESSAGE. MAY GOD BLESS US ALL.
MARY JEAN HOOVER | jean_sanico@yahoo.com | TAMBIS 2, ST. BERNARD, SO. LEYTE | CEBU,PHILS.
Thursday, April 16, 2009 at 07:47:23 PM PST

Hi,hapi easter sunday sa inyo daghan kaayo ko klasmet naapil sa trahedya sana matahimik na cla..dat time nahitabo ang trahedya may x bf ako nasa manila tapos iya lahat family naapil sa landslide.Ako siya gtawagan dyon,ang balita ko sa kanya now nasa St.Bernard siya,may asawa at anak na sana nkapag move on na siya.. ARSENIO CELMAR ang name nia
myra lorida | myra_verneil@yahoo.com | Brgy. Tagbibi Hindang Leyte | Zone 3 Sitio Pagkakaisa Sucat,Muntinlupa
Sunday, April 12, 2009 at 07:50:22 PM PST

HELLO! SAINT BERNARD HAPPY EASTER SUNDAY EVERYONE TO ALL MY FRIENDS AND TO ALL THE VICTIMS OF THE LANDSLIDE.
LAILA | laicalub@aol.com | st. bernard s. leyte | CALIFORNIA
Saturday, April 11, 2009 at 02:52:39 PM PST

let us pray 4 them,
german c. | slugger_1692@yahoo.com | tabulen,cebu | cebu city
Monday, April 06, 2009 at 10:31:31 PM PST

..let us help,pray for the souls of the residents who had been included in the landslide..
desiree | 15batch_united@yahoo.com | Liloan So. Leyte | Baybay City
Thursday, March 12, 2009 at 07:00:33 PM PST

actually i was also there a day after the tragedy happened. we escorted the relief goods donated by the provincial government of cebu to the victims, and when we reached the site, we were shocked, i couldn't believe the real size of the tragedy because what is seen in the television is very very different in the real landslide site....i juz hope the families already accepted the event and to face the new tomorrow for a new future...
joseph omar gloria | josephomargloria@yahoo.com | amparo, macrohon, southern leyte | c. padilla st., cebu city
Tuesday, March 10, 2009 at 12:39:59 PM PST

Have a great day everyone! I lived in tambis 2 for more than a half of my life...the place where I build my dreams & nurture myself.Guinsaugon was part of my everyday life since i started my grade school. walking from my house through the road to tambis 1 where i could really judge the peaceful & quite mountain of "Kan Abag" that guinsaugon was part of it. Just in few seconds the beautiful place was gone. I coudn't believed, ghostbumps felt in entire of me...i have a lot of friends,classmates & my students lived there...i hope they are saved... my deepest sympathy to the families had lost their loveones...please keep giving attention to the families & neigbor baranggays affected. Godbless!
Charito Mencide Nunez | nunezcharito@yahoo.com | Tambis 2, Saint Bernard, Southern Leyte | Chicago, Illinois, USA
Friday, March 06, 2009 at 09:21:04 PM PST

Akoy ipinanganak sa Bo. Magbagacay st bernard So. leyte but lumaki na ako sa Bo. Bolod-bolod .ang bo. guinsaogon ay malapit lng sa nalakhan kong barrio . kaya alam na alam ko ang lugar na yon . subalit kahit sapanaginip hindi ko akala-in na mangyare ang ganong trahedya sa lugar na yon . may pinsan akong nasama sa trahedyang yon nawa siya ay namahinga na. kasama ang tatlo niyang anak dahil ang mga anak niya ay sa bo.guinsa-ogon din nag-aaral kaya lahat sila magkasama, Tanggapin nalng natin ang lahat. at ipagdarasal natin sila. thank you
ARCHELLIE GORME TOGONON | BOLOD_ BOLOD ST. BERNARD SO. LEYTE | KEELUNG CITY TAIWAN
Saturday, February 14, 2009 at 10:23:37 PM PST

i was born in maasin,leyte,but grew up in the big city, davao city,eventhough i don't have a chance to see what it looks like,i'm really proud the LEYTE where i was born,with the help of your unselfishness posting the pictures and showed it to the world how pretty and LEYTE is, and that i'm really thankful and appreciated of what you've done ,some of my siblings been there and they all said it's really pretty place,.and last but not the least i knew i had some relatives that become victims of the mudslide coz as what my mom told us never heard from them anymore i PRAY FOR THEM AND TO OTHER FAMILIES THAT ARE VICTIMS TOO AND TO THIER FAMILY..GOD BLESS YOU ALL
karen | davkans93@yahoo.com | davao city | kansas,usa
Tuesday, January 13, 2009 at 12:30:34 PM PST

01/08/2009 I need your assistance, I'm trying to contact Emelita(Emmy)Alvarez,if anyone knows how i can contact her please let me know, or please ask her to contact me. i believe Her Father is a Brgy Captian there in 'St.Benard' muddobber253@yahoo.com Thank-you, Phil C.
Phil Cadwell | muddobber253@yahoo.com | Bloomfield, Missouri USA | Bloomfield, Missouri USA
Thursday, January 08, 2009 at 12:04:31 PM PST

saint bernard is my mommy's town she said she grew up here ,nice pictures the town is clean i been here since i was 4 years old but i dont remember anything except seeing those coconut trees up in the hills.i wish i could come to visit my cousins er-er and lai-lai and my uncle eric and auntie lisbeth. we hope the victims in the landslide are o.k.
brian calub | calubbrynel@aol.com | california | u.s.a.
Sunday, December 28, 2008 at 11:47:11 PM PST

i grew up here and got lots of memory to cherish, hope the victims in guinsaugon are better now and fully recover in everything wish you all good luck and merry xmas to all my friends.
LAILA PARONE-CALUB | calubbrynel@aol.com | saint bernard | vallejo, california
Thursday, December 25, 2008 at 12:47:18 AM PST

St. Bernard is not a city.
Jose Antonio | otikantonio@yahoo.com | Philippines | Philippines
Monday, December 22, 2008 at 05:11:57 PM PST

SANA MATANGGAP NA NILA ANG NANGYARI SA KANILANG BARANGGAY.STILL MATATAG SA KANILANG BUHAY AND ALWAYS PRAY TO GOD AND BE SURVIVE.
darwin_cuty | darwin_@yahoo.com | tambis 1 st.ber5nard southern leyte | san juan southern leyte
Tuesday, December 02, 2008 at 06:11:50 PM PST

iniabot ko ang akong pagbati sa akong mga igsoon og mga paryinti diha sa akong lugar sa tambis ang mga Golez at ang mga cabilan kamusta na kayong tanan diha TO GOD BE THE GLORY sana maka bakasyon ako diha 30 anyos na ako wa maka uli
Vella A. Golez | golez25@yahoo.com | Tambis saint Bernard Southernd Leyte | manila philppines
Wednesday, November 05, 2008 at 06:36:31 PM PST

iniabot ko ang akong pagbati sa akong mga igsoon og mga paryinti diha sa akong lugar sa tambis ang mga Golez at ang mga cabilan kamusta na kayong tanan diha TO GOD BE THE GLORY sana maka bakasyon ako diha 30 anyos na ako wa maka uli
Vella A. Golez | golez25@yahoo.com | Tambis saint Bernard Southernd Leyte | manila philppines
Wednesday, November 05, 2008 at 06:34:32 PM PST

Pls. Help this Barangay. the Children of victims have no Family
Ryan James | natzrosolada@yahoo.com | Bangcas B Hinunangan, So. Leyte | Baybay City, Leyte
Monday, November 03, 2008 at 05:23:43 PM PST

From the bottom of my heart,i would like to Thank to those who extend their help during the tragedy. although it's so painful for us in people of Brgy. Guinsaugon that our barangay was gone in just a minute, still it's a big help for us financially & emotionally. I really thank the LORD for giving us strenght to face that trials in our lives, He is really a comforter to us... Thank you anyway for your prayers.... God will bless you.....
nenita tinio | ntinio02@yahoo.com | Guinsaugon Saint Bernard Southern Leyte | Pasig City
Saturday, November 01, 2008 at 06:33:55 AM PST

i really missed this place (Guinsaugon) since this is my second home during my high school days. i used to go this place 3 times a week. this place soo nice @ people are freindly, livelyhood developed so fast. mostly my relatives was burried alive, i'm soo sad since all of the sudden, this beautiful place was gone in just a minute. when i heared the news from my uncle that guinsaugon that 90% was gone, also when i saw the news in television, i can't hide myself but to cry. i would like thank to those who help during the tragedy. although we knew that not all donations & help in terms of financial & goods people of guinsaugon did not received. but still we are thankful to those who render their help, God will bless you more & more. Before my message will end, to government employee in manila & southern leyte, I WOULD LIKE TO KNOW WHERE THE DONATIONS GOES?????....... THANKS. This is my sentiments & comments only....
batch 87 internet cafe | jrpabuaya@yahoo.com | Catmon saint bernard southern leyte | tondo, manila
Saturday, November 01, 2008 at 06:12:30 AM PST

i would like to thank to the people who help the victims of guinsaugon tragedy
jun mecate | www.jun_mecate1461@yahoo.com | st. bernard so. leyte | pasig metro manila
Tuesday, September 23, 2008 at 06:59:54 AM PST

hello to all people of st. bernard!! take care of the publuc facilities that the PNRC / JRCS donated... from the consultant... i miss this place ..
hazel | xavier_hazelyf@yahoo.com | isulan, sultan kudarat | davao city, philippines
Sunday, August 31, 2008 at 08:00:37 PM PST

I WISH THAT OUR GOVERMENT WILL GIVE MOORE SUPPORT TO THOSE 7 BARANGAY THAT WAS BEEN MISS PLACE DUE OF THIS TRAGEDY.I WISH THAT THOSE 6 MUNICEPAL COUNSELOR IN ST BERNARD WILL DO GIVE A FULL SUPPORT TO OUR MAYOR RICO RENTUZA AND REUNITED AND FUCOS OF ALL THE AGENDA FOR THE BENEFIT TO THOSE NEEDDY.
MARIANITA KOON | nitzkoon@yahoo.com | ST.BERNARD SOUTHERN LEYTE | MENIFEE CALIFORNIA U.S.A
Friday, July 04, 2008 at 10:51:56 PM PST

I was there for about a week at St Bernard April 29, 2008 till May 04. There were geologist from UP Phils and other foreign delegates from Waterloo, Japan etc. They had there seminar. And I saw for myself the relocation area. I thank everybody who helped in making our people survive this hard times. Many thanks from St Bernard and the people of the philippines.
Resty Masilungan | restykyan@yahoo.com | St Bernard, Southern Leyte, Philippines | Quezon City, Metro Manila Philippines
Friday, June 06, 2008 at 10:34:06 PM PST

I missed this place so badly..I remember alot this place where and how I grew up..those things I've done when I was young playing with my friends..mountain climbing....hayyzz...Lord thank you..!I would like to thank all people around the world who did great help to us..thanks for posting it here..it is worth remembering..My place my home..I missed this oh God..but thank you..no matter what happen to us oneday..but it's your authority to do it..you created us..and you have the right to take our lives whenever you want.. thank you once again.. God bless!
janette | batasjanetteg_0223@yahoo.com | Guinsaugon St. Bernard Southern Leyte.. | Cebu City
Wednesday, May 21, 2008 at 11:02:46 AM PST

Ilive in St. Bernard. A lot of the survivors were housed across the street from my house. Just visited the landslide area about a month ago.
Kelly | Ohio | Mailbago, ST. Bernard, Southern leyte
Sunday, April 06, 2008 at 03:59:26 AM PST

It only took a few months to get things back to normal. Mainly because of the US Military and the thousands of tons of relief materials sent to to St. Bernard from the Americans. Sometimes it makes you feel good that you are an American here.
Phil | Florida, USA | Pampanga
Tuesday, January 15, 2008 at 09:44:28 PM PST

Wow! this is great and the way it should be.?
Jeffery Davis | Hopkinsville, Kentucky USA
Saturday, November 18, 2007 at 09:15:23 PM PST

 
 

Please leave your Comment Here

 
     

 

Return to Previous Page                            This Page last updated